Andrej Maťašík

Narodenie 14. 8. 1953 Košice
Úmrtie 4. 6. 2017 Bratislava

Foto©Peter Procházka
Foto©Peter Procházka

Foto©Peter Procházka


 • Životopis autora

  R. 1968 – 71 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1971 – 76 na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení

  R. 1968 – 71 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1971 – 76 na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. R. 1975 – 76 pracoval ako dramaturg v Parku kultúry a oddychu v Bratislave, 1977 – 80 dramaturg v Divadle pre deti a mládež v Trnave, 1980 – 81 redaktor časopisov Film a divadlo a Javisko, 1981 – 84 odborný pracovník Divadelného ústavu, 1984 – 90 odborný pracovník a zástupca riaditeľa Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, 1991 – 99 výskumný pracovník, medzitým 1995 – 98 generálny riaditeľ Národneho divadelného centra, potom bol redaktorom Nového dňa v Bratislave. Spočiatku uverejňoval divadelné kritiky a recenzie v rozličných slov. denníkoch a časopisoch, neskôr sa okrem nich zameral na analytické štúdie z oblasti súčasného slov. a svetového divadla, po r. 1995 aj na oblasť kultúrnej politiky. Spoluautor monografie Umenie v živote človeka (1993) a samostatnej práce Činoherné divadlo na Slovensku (1993) a publikácií Majstri scény (2003), Slovenské divadlo v premenách času (2003), Majstri scény (2004), Pohyb slovenskej drámy (2005). Autor vedeckých štúdií, odborných článkov, súpisov a prehľadov, slovníkových hesiel z oblasti slov. divadla v rozličných zahraničných a domácich encyklopédiách, tvorca scenárov výstav, editor vedeckých publikácií, napr. Má (mať) divadlo zmysel? (2010).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  Dráma

  • Vznik a prvé roky Slovenského národného divadla (2015, 1.vydanie)

  Odborná literatúra

  Literárna veda

  Editorská činnosť

  • Má (mať) divadlo zmysel? (2010, 1.vydanie, zborník referátov z konferencie)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  KERNÝ, Dušan: Ľútoriadky za Andrejom Maťašíkom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 130. -red-:
  KERNÝ, Dušan: Ľútoriadky za Andrejom Maťašíkom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 9, s. 130.

  -red-: Zomrel Andrej Maťašík. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 7. 6. 2017, č. 21 – 22, s. 2.

  ŠAH: Andrej Maťašík – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 319.

  MISTRÍK, Miloš: Divadlo ako zrkadlo doby a mravov (Andrej Maťašík: Pohyb slovenskej drámy). In: Knižná revue, roč. XVI, 26. 4. 2006, č. 9, s. 11.

  PODMAKOVá, Dagmar: Na spoločné spomínanie (Andrej Maťašík: Slovenské divadlo v premenách času). In: Knižná revue, 23. 6. 2004, č. 13,  s. 8.


  BYSTRIANSKY, Ľubomír: Oživená pamäť (Andrej Maťašík: Majstri scény). In: Knižná revue, roč. XIV, 17. 3. 2004, č. 6, s. 5.

  ŠAH: Andrej Maťašík – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 318.

  ČELKOVÁ, Lýdia – MAŤAŠÍK, Andrej: Predstavujeme Národné divadelné centrum (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 4. 10. 1995, č. 20, s. 6.

  MIKLUŠČINOVÁ, K. – MAŤAŠÍK, A.: Predstavujeme vydavateľstvo Tália-press (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 12. 4. 1995, č. 6, s. 6.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013