Andrej Ľudovít Katina

Narodenie 4. 2. 1909 Zvolen
Úmrtie 23. 10. 1968 Myjava • Pseudonym

  Podlipný
 • Životopis autora

  R. 1921 – 29 študoval na gymnáziu vo Zvolene, 1929 – 33 na Ev. teologickej vysokej škole v Bratislave a na teologickej fakulte univerzity vo Viedni. R. 1933 – 35 pôsobil ako kaplán vo

  R. 1921 – 29 študoval na gymnáziu vo Zvolene, 1929 – 33 na Ev. teologickej vysokej škole v Bratislave a na teologickej fakulte univerzity vo Viedni. R. 1933 – 35 pôsobil ako kaplán vo Zvolene, 1935 – 46 farár v Badíne, 1946 – 68 v Hronseku, zároveň 1951 – 68 spoluredigoval časopis Ev. posol spod Tatier, od r. 1952 biskup Západného dištriktu ev. a. v. cirkvi na Slovensku. Venoval sa najmä prozaickej tvorbe, ale aj poézii, dráme, cirkevnej histórii a náboženskej spisbe. Od r. 1927 časopisecky publikoval sociálne a nábožensky ladené verše, ktoré zhrnul do knižného debutu Ozveny času (1932), a do zbierky Cesta (1935). Autor románov Jožko fúka do rádia (1935), Zachránená rodina (1940), Panstvo (1946), zbierky poviedok Z drevených chalúp (1944), románu Slnečné ráno (1941), drámy Magnát Fekete (1933).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Jožko fúka do rádia (1935)
  • Zachránená rodina (1940)
  • Slnečné ráno (1941)
  • Z drevených chalúp (1944)
  • Panstvo (1946)

  Poézia

  • Ozveny času (1932)
  • Cesta (1935)

  Dráma

  • Magnát Fekete (1933)

 

Obálka slniečka september 2013