• Životopis autora

  Andrej Hnát sa narodil 26.10.1956 vo Vyšnej Radvani (teraz Radvaň nad Laborcom). Po skončení základnej školy v obci študoval na Gymnáziu
  Andrej Hnát sa narodil 26.10.1956 vo Vyšnej Radvani (teraz Radvaň nad Laborcom). Po skončení základnej školy v obci študoval na Gymnáziu v Medzilaborciach a v Banskej Štiavnici. Absolvoval Ukrajinskú poľnohospodársku akadémiu v Kyjeve odbor ochrana rastlín. Od skončenia štúdia (1980) pracuje ako výskumný pracovník vo  Výskumnom ústave agroekológie v Michalovciach, žil v Humennom, Michalovciach a od roku 1986 v Trebišove. Okrem poézie sa venuje regionálnej histórii, národopisu a publicistike. . Prekladá z/do ruštiny a ukrajinčiny.
  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Literatúra faktu

  • Laborecko (Dejiny – príroda – hospodárstvo – kultúra – osobnosti) (1999)
  • Radvaň nad Laborcom 1379 - 1999. Pamätnica obce. (2000)
  • Verejné cintoríny v Radvani nad Laborcom (prepis náhrobných nápisov) (2007)

  Odborná literatúra

  • Krátky rusínsky slovník (2003)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Andrej Hnát – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 160. 50 tvorčich rokiv Andrija Hnata, radvaňskoho rodaka
  ŠAH: Andrej Hnát – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 160.

  50 tvorčich rokiv Andrija Hnata, radvaňskoho rodaka (Našy osobnosty). In: Info Rusyn, roč. 13, č.20 (2016), s. 9.

   
  FRANKO, M.: Slovník, akých je u nás málo. Recenzia stredoškolského profesora a jazykovedca Michala Franka. In: Pod Vihorlatom, roč. 15, č. 13, 26. 3. 2012, s. 5.
   
  Interesna a može i potrebna knyžočka. In: Info Rusyn, roč. 4, č.12 (2007), december 2007, s.12.
   
  MADÁR, J.: Žijú básnici dvakrát? V poézii sa skrýva to najkrajšie – samotný život. In: Extra  Zemplín, roč.9 (43), č.14(2002), 9. 4. 2002, s. 2.

  MADÁR, J.: Život treba prosto žiť (...Dvaja básnici, každý je iný). In: Extra Zemplín, roč.9 (43), č. 1, 8. 1. 2002, s. 2.
   
  Žije a tvorí u nás. In: Slovo Zemplína, roč. 42, č. 7, 13. 2. 2001, s. 6.

  SABANOVÁ, J. (zost.): Ing. Andrej Hnát. Výberová bibliografia. Trebišov: Zemplínska knižnica Trebišov, 2000.

  MATEJOV, R.: Mlčanie a túžba. Andrej Hnát. Nehodiace sa škrtni. In: Slovenské pohľady, č. 3, 1998.

  MADÁR, J.: Poézia musí zaujať čitateľa. Náš rozhovor s ... básnikom Andrejom Hnátom. In: Extra  Zemplín, roč. 4 (38), č. 34 (1997), 26. 8.1 997, s. 2.

  NEMET, M.: Notatka do odnoji zbirky. In: Nove žyttja, č. 25-26,. 27. 6. 1997, s. 5.
  Nová kniha. Andrej Hnát. Nehodiace sa škrtni. Básne. In: Národná obroda, roč. 8, č. 84 (1997), 12. 4.1997, s.10.
   
  Nehodiace sa škrtni. Nad debutom Andreja Hnáta. In: Hlas Zemplína, roč. 5, č. 14, 7. 4. 1997, s. 3.

  Publikácia o náhrobných nápisoch. In: Podvihorlatské noviny, roč. 18, č. 44, 29. 10. 2007, s. 10.

  Krátky rusínsky slovník. Ponúkame z rusínskej poličky. In: Info Rusyn, roč. 1, č.1-5 (2004), máj 2004, s.10.
   
  Prístupný pre všetkých. Vyšiel rusínsko-slovenský slovník. In: Pod Vihorlatom, roč. 7, č. 10, 8. 3. 2004, s. 2.

  Knyžka pro Labirščynu. In: Nove žyttja, č. 1-2, 7.1. 2000, s. 3.
  Zobraziť všetko
 • Ukážka z tvorby

  Vzdialenosť nula Ak ide o teba a o mňa – vzdialenosť nula je takmer absolútne priblíženie, sme pri sebe, v sebe totožní ako dva

  Vzdialenosť nula
  Ak ide o teba a o mňa –
  vzdialenosť nula
  je takmer absolútne priblíženie,
  sme pri sebe,
  v sebe totožní
  ako dva geometrické útvary,
  ako dve úsečky
  s definovanými krajnými bodmi
  a rovnakou veľkosťou.
   
  Existuje však istá iná žena
  s genetickou vzdialenosťou
  voči mne nula. Máme zhodný
  mitochondriálny DNA profil
  a s pravdepodobnosťou
  až deväťdesiatpäť percent
  spoločného ženského predka
  do dvadsiatich dvoch generácií nazad
  (len nejakých päťstopäťdesiat rokov).
   
  Vzdialenosť nula
  ako geometrický
  a genetický fenomén
  nás tak vrhajú
  do srdcovo rôznych
  súvzťažností.
   
  Láka ma
  neznáma cudzia žena,
  vzdialená, zároveň
  geneticky blízka,
  pravdepodobná v génoch,
  nevzbudzujúca vášne,
  žiarlivosť a iné smútky
  len moju zvedavosť.
   
  Nekonečne vzdialená
  Žena, ktorá je mi nekonečne vzdialená
  vie, že som úplne skazený a hriešny
  ako vraj všetci na Zemi.
   
  Sola scripture.
  Chcel by som byť nepodmienene vyvoleným,
  vybraným z tvojej  milosti;
  mohol by som byť napríklad záhradníkom,
  záhrada ako v Raji,
  obsýpal by som ťa strapcami jarabín
  ku tvojej bledej tvári.
  Ak by si bola ohraničene
  zmierená so mnou,
  vyvoleným, slúžil by som ti otrocky, Božská.
  V stave tvojej neodolateľnej milosti –
  sola  gratia – by som bol bližší
  ku tvojím svätým, Panna.
   
  Sola fide.
  Zachovaj ma ako svätého.
  Bolo by úžasné
  byť otrokom spoločného hriechu,
  vyvoleným  a zároveň svätým
  pre teba – moja Pani.
   
  Stíhať
   
  Dôstojnosť tela v odpočinku,
  spokojne vyrovnaná,
  pokojné pozdĺžne ruky.
  Tak alabastrovo,
  až oslepuje. Oči máš privreté.
  Prítmie, šero.
  Tak nabielo, aj lôžko,
  aj prikrývka.
  Aj dvoje drobných
  obnažených pŕs, tak jemne
  z biela do sinavá.
   
  Potom sa na teba usmejem,
  potom ťa pohladkám,
  potom sa ti prihovorím.
  Čakám na uvoľnenie
  mimických svalov,
  zmäknutie rúk,
  vdýchnutie duše.
  Syn môj, a  nemal si prísť už včera?
   
   
  Súradnice
   
  Všetko je akosi predurčené.
  Preferujeme pohyb dopredu,
  dozadu len v prípade nevyhnutnosti.
  Minimálne dva kroky vpred a jeden nazad,
  opačne to  neodporúčali už dávnejšie.
   
  Sme apikálne dominantní,
  predurčení k rastu hore, zvyšujeme sa
  a zväčšujeme. Keď dozrieme,
  ohýbame sa a znižujeme až do polohy
  štvornohých lezcov.
   
  V podstate sme prevažne vertikálni,
  našou doménou je kladná ordináta.
  Len sa nestať nezvratne horizontálnym.
  Takáto abscisa znamená vždy zápornú ordinátu
  a meter šesťdesiat mačiny.
   
  Abscisa a ordináta sú vždy perpendikulárne.
  Byť perpendikulárny na abscisu
  ma tak poháňa neustále dopredu aj nahor...
  Netušil som, že táto školská poučka
  mi bude raz tak užitočná. Žijem.
   
  Odumrieť
   
  Prísny a nepodplatný
  je zákon premeny.
  Narodil si sa, rástol, dozrel,
  (možno) priniesol plody
  v potomstve,
  ubúdaš až zanikneš.
  A budeš pokračovať
  vo vytvorených plodoch...
   
  Odumrieš, možno náhle,
  tak ako marhuľa
  na apoplexiu v sade,
  ešte košatá a plodná.
  A možno tak prirodzene
  ako pyšná, no
  obmedzene trváca byľ
  na horskej lúke,
  čo po dozretí
  si len tak vyschne
  a bitá vetrom
  a pľušťami
  sa skloní a rozplynie
  v zemi.
  (Básne zo zbierky Obyčajné veci)
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013