Andrej Guoth

Narodenie 12. 5. 1906 Liptovský Mikuláš
Úmrtie 9. 8. 1929 Liptovský Mikuláš • Pseudonym

  A. G. Ľudomil, Andrej Ch. Ľudomil, Ľudomil Opustený, Ondrejko, Opustený
 • Životopis autora

  Do r. 1925 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, od 1925 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, po ochorení sa liečil v Novom Smokovci. Publikovať začal počas gymnaziálnych

  Do r. 1925 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, od 1925 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, po ochorení sa liečil v Novom Smokovci. Publikovať začal počas gymnaziálnych štúdií v miestnej a dennej tlači, v literárnych a študentských časopisoch. Básňami a glosami prispieval do Slov. národa, Republikána, Slov. denníka, Ľudovej politiky, Slov. otčiny, Živeny, Rozvoja, Svojeti a i. Jeho básnická zbierka Na rozlúčku (1930) vyšla posmrtne. Výber z celoživotnej básnickej tvorby vyšiel pod názvom Básnický odkaz (1954).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Na rozlúčku (1930)
  • Básnický odkaz (1954, výber z celoživotnej tvorby)

 

Obálka slniečka september 2013