Andrej Čipkár

Narodenie 29. 8. 1932 Hložany (Srbsko)
Úmrtie 5. 10. 2009 Nový Sad • Životopis autora

  Andrej Čipkár sa narodil 29. augusta 1932 v Hložanoch, kde ukončil základnú školu. V rokoch 1943 – 51 študoval na Gymnáziu v Báčskom Petrovci, kde zmaturoval roku 1951.

  Andrej Čipkár sa narodil 29. augusta 1932 v Hložanoch, kde ukončil základnú školu. V rokoch 1943 – 51 študoval na Gymnáziu v Báčskom Petrovci, kde zmaturoval roku 1951. Už ako stredoškolák začal uverejňovať svoje básne v Hlase ľudu, Rozhľadoch, Novom živote a Ľudovom kalendári; bol i predsedom Samovzdelávacieho krúžku Sládkovič na Gymnáziu v Petrovci. V rokoch 1951 – 55 študoval juhoslovanské literatúry a srbochorvátsky jazyk na Filozofickej fakulte v Belehrade. Po štúdiách pôsobil r. 1956 – 63 ako učiteľ v Kysáči a v Kovačici: najprv na ZŠ a potom na Ekonomickej škole. Vtedy začína záujem Andreja Čipkára o tvorbu učebníc (vytvoril ich spolu s manželkou Máriou Kardelisovou) a zostavil aj veľký počet vydaní domáceho čítania. Jeho bibliografia zahŕňa vyše tristo jednotiek knižných vydaní. Od roku 1963 žil v Novom Sade, kde dva roky pôsobil ako osvetový poradca v Ústave pre zveľaďovanie všeobecného a odborného vzdelávania, potom bol prijatý do Ústavu pre vydávanie učebníc, kde pracoval najprv ako odborný spolupracovník, potom ako zodpovedný redaktor pre srbochorvátsky jazyk, hlavný a zodpovedný redaktor a nakoniec ako riaditeľ. Od roku 1963 v dôsledku transformácií Ústavu pre vydávanie učebníc dva roky pôsobil ako hlavný a zodpovedný redaktor Vydavateľstva Znanje a do dôchodku odišiel roku 1994 ako pracovník JP Zavoda za udžbenike i nastavna stredstva Beograd, Odeljenje u Novom Sadu. Spisovateľ Andrej Čipkár zomrel 5. októbra 2009 v Novom Sade. Prózy, básne a kritiky uverejňoval v dolnozemských novinách a časopisoch (Hlas ľudu, Nový život, Rozhľady), v kalendároch i antológiách. Vydal cestopisy Návrat do neznáma (1976), Svet je na tvári miesta (2000). V preklade do slovenčiny vydal výber z diel juhoslovanských autorov, rozprávky a knihy pre deti a mládež: Rozprávky o tom a onom (1968), Prečo sa rozprávky majú rozprávať (1978), Poslušné písmená, Za kľúčovou dierkou (obe 1979), Bosonohé detstvo (1983) a i. Autorsky spracoval a vydal učebnice a čítanky pre srbské, maďarské, rusínske, rumunské a slovenské školy (Bosonohé detstvo, Naša reč, Poslušné písmená, Rozprávky o tom a onom, Za kľúčovou dierkou a i.). Pre deti vydal Banánový kvet, deti a svet (2001), ktorá vyšla aj po srbsky. Ďalej vydal knihu zápiskov Namiesto kytice na Ráchelin hrob (2003), cestopis Smerovníky k sebe (2006), knihu pre deti Rovné rozprávky (z) roviny (2007), knihu poviedok pre dospelých Vŕbový klin (2009) a knihu rozprávok Prečo??? (2009).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Návrat do neznáma (1976)
  • Svet je na tvári miesta (2000)
  • Namiesto kytice na Ráchelin hrob (2003)
  • Vŕbový klin (2009)

  Pre deti a mládež

  • Banánový kvet, deti a svet (2001)
  • Rovné rozprávky (z) roviny (2007)
  • Prečo??? (2009)

  Literatúra faktu

  • Smerovníky k sebe (2006)

  Odborná literatúra

  • Prečo sa rozprávky majú rozprávať (1978, výber)

  Prekladateľská činnosť

  • Rozprávky o tom a onom (1968)
  • Poslušné písmená (1979)
  • Za kľúčovou dierkou (1979)
  • Bosonohé detstvo (1983)

 

Obálka slniečka september 2013