Andrej Chmelko

Narodenie 19. 11. 1908 Hliník nad Hronom
Úmrtie 25. 8. 1998 Banská Štiavnica • Pseudonym

  Ach
 • Životopis autora

  R. 1924 – 28 študoval na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. R. 1930 – 32 pôsobil ako riaditeľ št. ľudovej školy v Horných Turovciach, 1932 – 39 v Novej Bani, 1939 – 41 prof. na

  R. 1924 – 28 študoval na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. R. 1930 – 32 pôsobil ako riaditeľ št. ľudovej školy v Horných Turovciach, 1932 – 39 v Novej Bani, 1939 – 41 prof. na gymnáziu v  Kremnici, 1941 – 43 člen činohry SND v Bratislave, 1943 – 45 riaditeľ, režisér a herec Slov. divadla v Prešove, 1945 – 53 šéf činohry, 1953 – 68 riaditeľ Východoslov. národného divadla, resp. Št. divadla v Košiciach, od r. 1969 žil na dôchodku striedavo v Košiciach, Žiari nad Hronom a v Hliníku nad Hronom. Prvé poviedky a novely publikoval časopisecky, knižne debutoval románom Na čiernej hrude (1947). Autor zbierky spomienkových poviedok Keď stráne kopneli (1995), knižky čŕt Živá voda (1998). Ako dramatik sa prezentoval rozhlasovou hrou pre deti a mládež Posledný Dóczy na Revišti (1938) a divadelnou hrou Po širokej koľaji (1950). Pre divadlo upravil a prepracoval hru M. Kukučína Bacúchovie dvor (1948) a zdramatizoval Timravinu novelu Hrdinovia (1953), pre rozhlas prózy Jégého, J. C. Hronského a J. Červeňa. Autor kníh Tvorivé problémy divadla (1962), Divadlo na východnom Slovensku (1971), memoárových kníh V zajatí Tálie (1989), Pohľad za plot (1994) a Spoza opony (1996). Výber z teatrologických a popularizačných príspevkov a spomienok vydal pod názvom Retrospektívy a perspektívy (1968). Sporadicky sa venoval prekladateľskej činnosti z češtiny (napr. preložil libreto Smetanovej opery Predaná nevesta, 1945).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Na čiernej hrude (1947)
  • Keď stráne kopneli (1995)
  • Živá voda (1998)

  Dráma

  • Po širokej koľaji (1950)

  Literatúra faktu

  • Retrospektívy a perspektívy (1968)
  • V zajatí Tálie (1989)
  • Pohľad za plot (1994)
  • Spoza opony (1996)

  Odborná literatúra

  • Tvorivé problémy divadla (1962)
  • Divadlo na východnom Slovensku (1971)

  Rozhlasová tvorba

  • Posledný Dóczy na Revišti (1938, rozhlasová hra pre deti a mládež)

  Editorská činnosť

  • M. Kukučín: Bacúchovie dvor (1948, úprava a preprac. pre divadlo)
  • Timrava: Hrdinovia (1953, dramatizácia)

  Prekladateľská činnosť

  • B. Smetana: Predaná nevesta (1945, libreto)

 

Obálka slniečka september 2013