Andrej Bagar

Narodenie 29. 10. 1900 Trenčianske Teplice
Úmrtie 31. 7. 1966 Bratislava • Pseudonym

  Ján Minárik
 • Životopis autora

  Andrej Bagar v r. 1914 – 18 sa učil za čalúnnika a súčasne študoval na priemyselnej škole vo Viedni, od 1920 pracoval v rozličných

  Andrej Bagar v r. 1914 – 18 sa učil za čalúnnika a súčasne študoval na priemyselnej škole vo Viedni, od 1920 pracoval v rozličných robotníckych zamestnaniach v Trenčianskych Tepliciach, 1921 člen propagačneho súboru SND Marška, 1922 – 23 študoval na dramatickom oddeleni št. konzervatória v Prahe. R. 1923 – 25 člen SND v Bratislave, 1925 – 26 pôsobil vo Východoslov. národnom divadle v Košiciach, 1926 – 27 hral vo Východočeskom divadle v Pardubiciach, 1927 – 39 opäť v SND v Bratislave, 1939 – 40 pre ilegálnu činnosť väznený, 1940 – 44 režisér a šéfrežisér Slov. rozhlasu v Bratislave, 1944 spoluzakladateľ a režisér Slov. komorného divadla v Martine, vedúci Frontového divadla, 1945 št. intendant divadiel na Slovensku, 1945 umelecký riaditeľ SND, 1950 – 66 pedagg a rektor Vysokej školy múzickych umení v Bratislave. Zakladateľská osobnosť profesionálneho divadelníctva na Slovensku, vynikol ako herec, režisér, pedagóg a organizátor, pokúsil  sa o dramatickú tvorbu, venoval sa aj prekladaniu hier. O rozvoj slov. divadelníctva sa zaslúžil ako organizátor, autor plánov na rozvoj slov. divadla, zakladateľ vysokoškolského štúdia divadelného umenia a dlhoročný pedagóg, ktorý vychoval generácie talentovaných hercov. Podporoval aj dvíhanie úrovne ochotníckeho divadelníctva, prednášal na súťažiach Ústredia slov. ochotníckych divadiel a i. Ako publicista už v medzivojnovom období prispieval do slov. periodík fejtónmi, článkami, glosami, cestopisnými črtami a štúdiami o umeleckých a organizačných problémoch divadelníctva, po 1945 publicistický repertoár rozšíril o celoslov. kulturno-spoločenskú problematiku (výber v knihe O veciach divadla, 1980). Venoval sa aj dramatickej tvorbe, autor hier Svedectvo riaditeľa Cazaleta, Stroskotanci (obe 1939), preložil viaceré hry (od G. Kaufmanna, L. Lenza, J. Horska a i.), ktoré režíroval v SND.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Stroskotanci (1939)
  • Svedectvo riaditeľa Cazaleta (1939)

  Publicistika

  • O veciach divadla (1980, výber)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  POLÁK, Milan: Zmyslom života mu bolo divadlo (Nad knihou Martina Timka Kráľ aj služobník divadla – Andrej Bagar, umelec a človek). In: Literárny
  POLÁK, Milan: Zmyslom života mu bolo divadlo (Nad knihou Martina Timka Kráľ aj služobník divadla – Andrej Bagar, umelec a človek). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 2. 2018, č. 5 – 6, s. 6.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013