• Životopis autora

  Alojz NOCIAR v r. 1963 – 66 študoval na gymnáziu, 1967 – 72 na Filozofickej fakulte  UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1972

  Alojz NOCIAR v r. 1963 – 66 študoval na gymnáziu, 1967 – 72 na Filozofickej fakulte  UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1972 – 84 ako psychológ v Pezinku, 1984 – 90 vo Výskumnom ústave lekárskej bioniky, 1990 – 95 vedúci úseku sociálnych programov a vedúci úseku koordinácie pre drogy vo Výskumnom ústave medicínskej informatiky a v Národnom centre podpory zdravia, od 1995 pracoval na Úrade vlady, 1994 – 96 bol externým pedagógom na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, od 1995 na Trnavskej univerzite. Autor básnickej zbierky Zátišia (1979), zbierok poviedok Dubienky (1980) a Deň prázdne ruky (1982), spoluautor zborníka próz Banícka nátura (2001). Je autorom kníh pre deti Ako sa hrá slniečko (1982), Rozprávky zo Žltého úľa (1990) a i. Prekladá z ruštiny (A. Blok) a angličtiny (G. Orwell). Podľa jeho literárnej predlohy nakrútila televízia film Zimná noc (1986). Napísal viacero odborných monografií a príručiek z oblasti psychológie a liečby drogových závislostí.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Dubienky (1980)
  • Deň prázdne ruky (1982)
  • Banícka nátura (2001, spoluautor)

  Poézia

  Pre deti a mládež

  • Ako sa hrá slniečko (1982)
  • Rozprávky zo Žltého úľa (1990)
  • Rozprávky od Adamka (2008, 1.vydanie)

  Odborná literatúra

  Scenáristika

  • Zimná noc (1986, TV film podľa lit. predlohy)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si v auguste: Alojz Nociar – 70. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 318. MARŠÁLEK, Ján:
  ŠAH: Pripomíname si v auguste: Alojz Nociar – 70. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 318.

  MARŠÁLEK, Ján: Stretnutie s poéziou. Alojz Nociar: Posledná salva (svetla). (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 13. 12. 2017, č. 43 – 44 , s. 21.

  ŠAH: Pripimíname si: Alojz Nociar – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 318 – 319.

  VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVIII.

  ŠAH: Pripomíname si: Alojz Nociar – 55. In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 318.

  ŠAH: Pripomíname si: Alojz Nociar – 50. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 319.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013