Alexander Šimkovič

Narodenie 27. 8. 1929 Sereď
Úmrtie 14. 2. 1999 Bratislava • Životopis autora

  Alexander ŠIMKOVIČ v r. 1940 – 48 študoval na gymnáziu v Trnave, 1948 – 53 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave literárnu vedu a francúzštinu. Od 1953 pracovník Ústavu

  Alexander ŠIMKOVIČ v r. 1940 – 48 študoval na gymnáziu v Trnave, 1948 – 53 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave literárnu vedu a francúzštinu. Od 1953 pracovník Ústavu slov. literatury SAV, od 1973 Literárnovedného ústavu SAV v Bratislave. V literárnohistorickom bádaní sa sústredil na slov. realizmus a bibliografické a lexikografické práce. Osobitne sa venoval F. Votrubovi, spracoval jeho bibliografiu a korešpondenciu (Korešpondencia Františka Votrubu 1902 – 1944, 1961), napísal štúdie o Ľ. Podjavorinskej, G. K. Zechenterovi Laskomerskom, J. Škultétym, T. Vansovej, E. Maróthy-Šoltésovej, J. Vlčkovi, J. Čajakovi st. v monografii Dielo Jána Čajaka (1964); venoval sa literatúre na prelome 60. a 70. rokov 19. stor., do 3. a 4. zv. akademických Dejín slovenskej literatúry zostavil výberové bibliografie odbornej literatúry, významnou mierou sa zúčastnil na spracovaní Slovníka slovenskej literatúry a na ďalšich lexikografických a bibliografických prácach, spracoval hesla do Slovenského biografického slovníka, edične pripravil výbery z diel viacerých realistických spisovateľov; popularizácii literatúry sa venoval v encyklopedickom časopise Pyramída.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Editorská činnosť

  • Dejiny slovenskej literatúry
  • Slovenský biografický slovník
  • Slovník slovenskej literatúry
  • Korešpondencia Františka Votrubu 1902 – 1944 (1961)

 

Obálka slniečka september 2013