Alexander Imrich Pockody

Narodenie 21. 8. 1906 Báb
Úmrtie 12. 2. 1972 Bratislava • Pseudonym

  Šaňo Tribecký, Štefan Tribecký, Štefkin
 • Životopis autora

  R. 1917 – 21 študoval na gymnáziách v Nitre, Trnave a v Bratislave, 1922 – 24 absolvoval strednú poľnohospodársku školu v Komárne, 1925 – 29 Vyššiu poľnohospodársku školu v

  R. 1917 – 21 študoval na gymnáziách v Nitre, Trnave a v Bratislave, 1922 – 24 absolvoval strednú poľnohospodársku školu v Komárne, 1925 – 29 Vyššiu poľnohospodársku školu v Košiciach, 1929 – 32 študoval právo na univerzitách v Prahe a v Bratislave. Po štúdiách pracoval r. 1934 – 38 v rozličných družstvách v Bratislave a v Prahe, od 1938 bol prof. na poľnohospodárskych školách v Komárne, Novom Meste nad Váhom, Bánovciach nad Bebravou, Záblatí, 1953 – 60 vedúcim poľnohospodárskeho oddelenia plánovacieho odboru Okr. národného výboru v Novom Meste nad Váhom, 1960 – 67 v Trenčíne, od 1967 žil na dôchodku. Autor básnických zbierok Pieseň ľudského bociana; Hľadám ťa, život; Kniha jednakých dní; Podkovy; Slávnosť; Posolstvo ľuďom zeme a i. Výber z medzivojnovej poézie Plameň a brázdy (1968) obsahuje aj nepublikované a len časopisecky publikované verše. V rkp. ostali básnické zbierky Sväté rúhanie, Na satanovom kočiari, Budíček storočia a Náš Babylon. Ako prozaik napísal romány Zmŕtvychvstanie Jána Kasalu (1935), Milióny Krištofa Maguru (1937), Klasy pod oblohou (1938). Do literárneho diania sa zapájal aj ako redaktor viacerých literárnych časopisov (Svojeť, Slov. liga, Postup a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Zmŕtvychvstanie Jána Kasalu (1935)
  • Milióny Krištofa Maguru (1937)
  • Klasy pod oblohou (1938)

  Poézia

  • Budíček storočia (v rkp.)
  • Hľadám ťa, život
  • Kniha jednakých dní
  • Na satanovom kočiari (výber)
  • Náš Babylon. (v rkp.)
  • Pieseň ľudského bociana
  • Podkovy
  • Posolstvo ľuďom zeme
  • Slávnosť
  • Sväté rúhanie (v rkp.)
  • Plameň a brázdy (1968, výber)

 

Obálka slniečka september 2013