Albert Pražák

Narodenie 11. 6. 1880 Chroustovice (Česko)
Úmrtie 19. 9. 1956 Praha (Česko) • Pseudonym

  Stivo
 • Životopis autora

  R. 1892 – 1900 študoval na gymnáziu v Hradci Králové, 1900 – 03 a 1904 – 05 filozofiu, slovanskú a germánsku filológiu,

  R. 1892 – 1900 študoval na gymnáziu v Hradci Králové, 1900 – 03 a 1904 – 05 filozofiu, slovanskú a germánsku filológiu, porovnávaciu jazykovedu a svetovú literatúru na filozofickej fakulte českej univerzity v Prahe. Ako pedagóg pôsobil na viacerých miestach, r. 1919 – 21 bol odborným radcom slov. oddelenia Ministerstva školstva, 1921 – 33 univ. prof. na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1933 – 39 a 1945 – 50 pôsobil na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Na jeho vzťah k Slovensku vplývalo slovakofilské rodinné prostredie a Jaroslav Vlček. Prvý príspevok o slov. autoroch (S. H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav) uverejnil v Slovanskom přehlede (1908). O Hviezdoslavovi napísal najväčší počet prác; navštevoval básnika a venoval mu aj samostatné knihy Hviezdoslav a Dante (1924) a S Hviezdoslavom (1955); zaujala ho aj osobnosť S. Tomášika (Život a dílo Samuela Tomášika, 1913; Samuel Tomášik, původce hymny „Hej Slováci“, 1919; Sté výročí slovenské hymny „Hej, Slované“, 1934). R. 1921 pripravoval články pre slov. stredné školy, vzápätí vydal výťah svojich univ. prednášok Dějiny spisovné slovenštiny po dobu Štúrovu (1922). Ďalšie práce: Hurbanovia vo väzeniach (1923), Slovenská otázka v době J. M. Hurbana (1923), Studentská léta Svetozara Hurbana Vajanského (1925),  Slovenské studie (1926), Slovenská svojskost (1926), Obrozenská Bratislava (1928), Češi a Slováci (1929); zhodnotil v monografii tvorbu Jozefa Škultétyho (1924), napísal aj štúdie o ďalších slov. literárnych tvorcoch (K. O. Bel, J. Š. Petéň, M. Semian, bratia Rakovskí, S. Medvecký, P.  Bujnák); stagnácii literárneho romantizmu sa venoval v diele Literární Slovensko let padesátých až sedmdesátých (1932). Knižne vyšla Literární Levoča 1 – 2 (1939, 1947), stať Duchovná podstata slovenské slovesnosti (1938); viaczv. Dějiny slovenské literatury, z nich vyšiel r. 1950 iba 1. zv., obsahujuci vyvin slov. literatury od najstarších čias po obrodenie. Okrem toho recenzoval súčasnú literatúru a často písal o čs. národe, jazyku a literatúre, vzťahoch českej a slov. literatúry (Československý národ, 1925; Československá otázka u Havlíčka; Československé prvky v bratislavských kulturních dějinách, obe 1928; Masaryk a československá literatura, 1935; T. G. Masaryk a Slovensko, 1937; Češi a Slováci a jejich  kultura…, 1945; Z literárnych súvislostí, 1964).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Literárna veda

  • Život a dílo Samuela Tomášika (1913)
  • Samuel Tomášik, původce hymny „Hej Slováci“ (1919)
  • Dějiny spisovné slovenštiny po dobu Štúrovu (1922)
  • Hurbanovia vo väzeniach (1923)
  • Slovenská otázka v době J. M. Hurbana (1923)
  • Hviezdoslav a Dante (1924)
  • Československý národ (1925)
  • Studentská léta Svetozara Hurbana Vajanského (1925)
  • Slovenská svojskost (1926)
  • Slovenské studie (1926)
  • Československá otázka u Havlíčka (1928)
  • Československé prvky v bratislavských kulturních dějinách (1928)
  • Obrozenská Bratislava (1928)
  • Češi a Slováci (1929)
  • Literární Slovensko let padesátých až sedmdesátých (1932)
  • Sté výročí slovenské hymny „Hej, Slované“ (1934)
  • Masaryk a československá literatura (1935)
  • T. G. Masaryk a Slovensko (1937)
  • Duchovná podstata slovenské slovesnosti (1938)
  • Literární Levoča 1, 2 (1939, 1947)
  • Češi a Slováci a jejich kultura… (1945)
  • Dějiny slovenské literatury (1950)
  • S Hviezdoslavom (1955)
  • Z literárnych súvislostí (1964)

 

Obálka slniečka september 2013