Albert Martiš

Narodenie 20. 4. 1855 Kulpín (Srbsko)
Úmrtie 19. 9. 1918 Padin (Srbsko) • Pseudonym

  A. Martiš-Dobrodružský, A. Ohňoslav Martiš, Dobrodruški Marčiš
 • Životopis autora

  R. 1867 – 69 študoval na srbskom gymnáziu v Novom Sade, 1869 – 73 na nemeckom gymnáziu v Novom Vrbase, 1873 – 76 na učiteľskej prípravke v

  R. 1867 – 69 študoval na srbskom gymnáziu v Novom Sade, 1869 – 73 na nemeckom gymnáziu v Novom Vrbase, 1873 – 76 na učiteľskej prípravke v Prešove, 1877 zložil učiteľskú skúšku v Sarvaši. Po štúdiách pôsobil r. 1877 – 95 ako učiteľ v Padine, 1895 bol predčasne penzionovaný. Jeho prózy zo života Slovákov na Dolnej zemi, vyšli knižne až po jeho smrti (Statočnosť… na večosť, Na rozcestí, Hriechy mladosti a ine rozprávky). Nedokončené spomienky vyšli pod názvom Pamäti dolnozemského buditeľa (1937) a kniha Autobiografické črty a poviedky (1996).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Na rozcestí
  • Statočnosť… na večnosť (1918)
  • Hriechy mladosti a ine rozprávky (1933)
  • Autobiografické črty a poviedky (1996)

  Literatúra faktu

  • Pamäti dolnozemského buditeľa (1937)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HARPÁŇ, Michal: Slovenskí vojvodinskí spisovatelia v Slovenských pohľadoch (1881 – 1916). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 98.
  HARPÁŇ, Michal: Slovenskí vojvodinskí spisovatelia v Slovenských pohľadoch (1881 – 1916). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 9, s. 98.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013