Agneša/Agnesa Gundová-Jergová

Narodenie 4. 11. 1926 Palárikovo
Úmrtie 2010 Arlington, USA • Pseudonym

  Marína Havranová
 • Životopis autora

  R. 1944 – 52 pracovala ako útovníčka vo viacerých podnikoch, 1953 – 68 redaktorka týždenníka Život v Bratislave, 1968 emigrovala do USA, kde

  R. 1944 – 52 pracovala ako útovníčka vo viacerých podnikoch, 1953 – 68 redaktorka týždenníka Život v Bratislave, 1968 emigrovala do USA, kde pôsobila ako redaktorka rozhlasovej stanice Hlas Ameriky vo Washingtone. Knižne debutovala prózou Diabol s vystrihom (1964). V exile sa venovala prevažne literatúre faktu, čo dokumentujúu knihy Koloman Sokol v zemi smädných (1979) a Legenda chodí bosá (1989) o misionárke Matke Tereze z Kalkaty. R. 1992 vydala prácu Putovanie za dotykom, ktorá obsahuje výber autorkiných rozhovorov s poprednými osobnosťami slov. exilového kultúrneho, umeleckého, vedeckého a spoločenského života, ako i jej novely zo života vysťahovalcov. Autorka bábkovej hry Hajulka a rozprávky pre deti Žoly bol ohňový pes (obe 1973). Ako redaktorka Hlasu Ameriky sprístupňovala o. i. dielo významnych predstaviteľov slov. literárneho exilu (J. C. Hronský, R. Dilong, M. Šprinc, K. Strmeň a i.) a bola dlhoročnou spolupracovníčkou štvrťročníka pre slov. kultúru Most.

   

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Esej

  Pre deti a mládež

  • Hajulka (1973, bábková hra)
  • Próza

   Žoly bol ohňový pes (1973)

  Literatúra faktu

  • Koloman Sokol v zemi smädných (1979)
  • Legenda chodí bosá (1989)
  • Putovanie za dotykom (1992)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  -mat-: I duch sotva dýcha. Agnesa Gundová-Jergová (Marína Havranová): Koloman Sokol v kraji saguaros (Jedinou silnou vlnou...). In: Knižná revue , roč.
  -mat-: I duch sotva dýcha. Agnesa Gundová-Jergová (Marína Havranová): Koloman Sokol v kraji saguaros (Jedinou silnou vlnou...). In: Knižná revue, roč. XII, 3. 4. 2002, č. 7, s. 3.

  BARTALSKÁ, Ľubica: GUNDOVÁ-JERGOVÁ, Agneša. (Jubileá slovenských spisovateľov a kultúrnych pracovníkov v zahraničí). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 11, s. 158.
  Zobraziť všetko

 

Obálka slniečka september 2013