Adolf Lachkovič

Narodenie 28. 10. 1931 Stupava
Úmrtie 12. 3. 2011 Bratislava • Životopis autora

  R. 1961 – 65 absolvoval Večernú školu filmovej tvorby – odbor réžia, 1968 – 71 gymnázium pre pracujúcich v Bratislave. R. 1950 – 51

  R. 1961 – 65 absolvoval Večernú školu filmovej tvorby – odbor réžia, 1968 – 71 gymnázium pre pracujúcich v Bratislave. R. 1950 – 51 pracoval ako osvetľovač a agregatista, 1964 – 82 asistent réžie, pomocný režisér a druhý režisér hraných filmov, 1982 – 91 režisér dabingu v Slov. filmovej tvorbe, od r. 1991 žil na dôchodku v Bratislave. Sporadicky uverejňoval poviedky v rozličných časopisoch a v rozhlase. R. 1986 napísal literárny filmový scenár Životna šanca, knižne debutoval novelou Bozkal som sochu (1992), potom vydal spomienkovú prózu Scenár asistenta (1994) a románovú novelu Sladké časy (1999), ktorú spracoval aj ako rozhlasovú hru pre mládež. Autor poviedkovej knihy Príbehy spod gaštanov (2004), zbierky noviel Autobusová romanca (2005), kníh Lásky hriešnych filmárov (2007), Čierne výložky (2010), príbehu jedného filmu Na hrane snov (2009) a posmrtne vydanej knihy pre deti Háďatá a skaly (2011).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Pre deti a mládež

  Scenáristika

  • Životna šanca (1992, filmový scenár)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Autor neuved.: Opustili nás (Karel Ilja Dvořák, Adolf Lachkovič, Severín Zrubec). I n: Knižná revue , roč. XXI, 30. 3. 2011, č. 7, s. 11.
  Autor neuved.: Opustili nás (Karel Ilja Dvořák, Adolf Lachkovič, Severín Zrubec). In: Knižná revue, roč. XXI, 30. 3. 2011, č. 7, s. 11.

  HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VI.

  KOŠKOVÁ, Hana – LACHKOVIČ, Adolf: Skúsenosť býva prameňom múdrosti (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 22. 10. 2008, č. 22, s. 11.

  ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Čítavé príbehy. Adolf Lachkovič: Lásky hriešnych filmárov. (Recenzia). Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 12, s. 130 – 132.

  ŠAH: Adolf Lachkovič – 75. (Pripomímane si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 10, s. 158.

  HOCHEL, Igor: Na noži – Love story z 50 rokov (Adolf Lachkovič: Autobusová romanca). In: Knižná revue, roč. XVI, 30. 8. 2006, č. 18, s. 5.

  APFEL, Viliam: Ty a smútok v duši. Adolf Lachkovič: Autobusová romanca. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 258 – 259

  APFEL, Viliam: Raký smutný majáles. Adolf Lachkovič: Príbehy spod gaštanov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 2, s. 123 – 124.
  Zobraziť všetko
 • Rozhovory

 

Obálka slniečka september 2013