Slovak Literary Review


Slovak Literary Review

časopis, ktorý už od roku 1996 približuje slovenskú literatúru a jej tvorcov vydavateľom, lektorom, prekladateľom, vysokoškolským pedagógom na katedrách slavistiky v zahraničí, organizátorom literárnych podujatí a čitateľom na celom svete

Pozrite si tiež PDF archív

 Vydavateľ: Literárne informačné centrum
Adresa redakcie: Námestie SNP č.12, 812 24 Bratislava
Tel.: +421-2-204 73 512, +421-2-204 73 510
Fax: +421-2-5296 4567
E-mail: review(zavináč)litcentrum.sk
Internet: http://www.slovakliteraryreview.sk/

Periodicita: 1 x ročne
Distribúcia: veľvyslanectvá SR, slovenské inštitúty v zahraničí, poštou zahraničným vydavateľstvám, prekladateľom, kultúrnym inštitúciám, lektorátom slovenského jazyka a literatúry, knižniciam doma aj v zahraničí, záujemcom o slovenskú literatúru, ako propagačný materiál na medzinárodných knižných veľtrhoch a podujatiach v zahraničí
Rozširuje: LIC 

Zloženie redakcie:
Šéfredaktor:
Daniela Humajová (daniela.humajova(zavináč)litcentrum.sk)
Redaktori:
Dušan Zupka (dusan.zupka(zavináč)litcentrum.sk)
Eva Tomuliaková (eva.tomkuliakova(zavináč)litcentrum.sk)

Charakteristika:

vychádza od novembra 1996 v Národnom literárnom centre (od leta 1999 v Literárnom informačnom centre. V niektorých číslach sa predstavili spisovateľské organizácie a slovenské vydavateľstvá, ako aj významní autori a prekladatelia

 

 

Obálka slniečka september 2013