Časopis Slniečko


Najstarší slovenský umelecký mesačník pre deti

Obálka Slniečka september 2013  

Vydavateľ: Literárne informačné centrum,
Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava
Adresa redakcie: P.O. BOX 307, 810 00 Bratislava
Tel.: 02/ 204 73 513
Fax: 02/ 529 64 567
E-mail: slniecko(zavináč)litcentrum.sk
Internet: http://www.litcentrum.sk/slniecko/
 Slniečko na Facebooku


Internetová objednávka časopisu Slniečko 

 

Periodicita: mesačník, vychádza 10 x ročne okrem júla a augusta
Tlačí: Dolis s.r.o. Bratislava
Rozširuje: firma ARES spol. s r.o., Banšelova 4, 821 04 Bratislava, tel.č. 02/ 4341 4665 a MEDIAPRINT-KAPA, PRESSEGROSSO, a.s., Bratislava.

Zloženie redakcie:
Šéfredaktor: Ľubica Kepštová  (lubica.kepstova(zavináč)litcentrum.sk)
Redaktorka: Kristína Kubáňová (kristina.kubanova(zavináč)litcentrum.sk)

Grafická a výtvarná úprava: Barbora Šajgalíková

Historická charakteristika:
Prvé číslo Slniečka vyšlo v roku 1927 v Matici slovenskej v Martine. Ako mesačník vychádzalo od školského roku 1927/28 do školského roku 1949/50 s prestávkou v školskom roku 1944/45. Od obnovenia v roku 1969 vychádza dodnes.

Obsahová náplň, zameranie:
Časopis je určený žiakom 1.-5. ročníka základných škôl.
Jeho základným cieľom je formovať estetické a mravné vedomie dieťaťa a súčasne stimulovať progresívne trendy vo vývine pôvodnej beletristickej tvorby pre deti.
Obsahová náplň časopisu je zameraná na prezentáciu kvalitnej literárnej produkcie a umeleckej ilustrácie pre deti. Svoje tradičné zastúpenie v skladbe časopisu má autorská a ľudová rozprávka, povesť, poézia, kreslený seriál, literárne doplňovačky a čítanie pre najmenších v intenciách charakteristiky Slniečka ako rodinného detského časopisu.

Elektronická verzia (PDF)
September 2013
Október 2013

Archív časopisu Slniečko

 

Obálka slniečka september 2013