RSS


RSS je skratkou pre "Really Simple Syndication". RSS je formát pre zlučovanie správ, aktualít a obsahu web stránok. V prípade, že je informácia o danom článku spracovaná do RSS formátu, resp. RSS kanála (RSS feed), je možné tieto informácie prezerať v špecializovanom programe - RSS agregátor. Stačí si stiahnuť a nainštalovať jednu zo zadarmo dostupných RSS čítačiek.

Medzi najznámejšie RSS čítačky patria FeedReaderFeedDemon alebo internetový Google Reader.


Prehľad ponúkaných RSS zdrojov:

Aktuality: http://www.litcentrum.sk/index.php?q=aktuality&rss=1
Literárne súťaže: http://www.litcentrum.sk/index.php?q=lit_contests&rss=1
Literárne podujatia: http://www.litcentrum.sk/index.php?q=lit_events&rss=1
Knižné veľtrhy: http://www.litcentrum.sk/index.php?q=lit_fairs&rss=1
Knižná revue: http://www.litcentrum.sk/index.php?q=kniznarevue&rss=1
Najnovšie články v knižnej revue: http://www.litcentrum.sk/index.php?q=kniznarevue&rss=1
Knižná revue ročník 2008:    http://www.litcentrum.sk/index.php?q=kr2008&rss=1
Knižná revue ročník 2009:    http://www.litcentrum.sk/index.php?q=kr2009&rss=1

 

Obálka slniečka september 2013