Odvrátená tvár lásky - Colleen Hooverová

 • Recenzované dielo

  Odvrátená tvár lásky
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2016/05
 • Autor recenzie

  Jana Šulková
  Zobraziť všetky recenzie autora
 • Text

  Americká autorka Co-
  lleen Hooverová si
  získala srdcia mnohých
  čitateľov po celom svete
  a najnovšie aj na Sloven-
  sku – dôkazom toho je vy-
  danie jej ďalšieho titulu
  Odvrátená tvár lásky
  (2016, preklad Miriam Ghaniová) v dielni vydavateľstva Ikar.
    Autorka v ňom spracovala v dnešnej dobe všadeprítomný námet: pria-
  teľstvo s výhodami alebo, ak chcete, sex bez budúcnosti. To je presne to, čo
  spája dvoch hlavných hrdinov tohto príbehu, Tate a Milesa. Tate je mladá
  pracovitá študentka a Miles je priateľ jej brata. Ich prvé stretnutie nie
  je ideálne, láska na prvý pohľad je v ich prípade skôr zlý vtip, no napriek
  tomu ich k sebe niečo veľmi priťahuje. A práve to niečo zapríčiní, že aj
  keď ani jeden z nich práve netúži po láske, chcú mať s tým druhým vzťah,
  hoci len čisto sexuálny. Nepýtaj sa na minulosť a nečakaj budúcnosť –
  tak znejú dve Milesove pravidlá, ktoré Tate nesmie
  porušiť. Avšak, ako to už medzi ľuďmi chodí, láska
  príde, aj keď sa ju snažíte potlačiť. Na prvý pohľad
  sa tento príbeh môže zdať ako klišé, no autorka sa
  s ním pohrala a dodala mu nielen emócie, ale aj ta-
  jomstvo, napätie, romantiku, ba dokonca obrovskú
  dávku bolesti.
    Kniha je písaná primárne z dvoch pohľadov. Tate
  rozpráva príbeh, ktorý sa odohráva v súčasnosti,
  zatiaľ čo v kapitolách predostretých Milesom sa dozvedáme, prečo
  odmieta lásku, prečo predstiera, že nedokáže milovať, a prečo by rad-
  šej umrel, než sa znovu zamiloval. Autorka má jednoduchší štýl, no
  veľmi pútavý, dokáže ním vypovedať širokú škálu emócií. Postavy sú
  vykreslené reálne a svojím správaním vedia čitateľa niekedy poriadne
  potrápiť. Colleen Hooverová je známa ako autorka kníh pre mladých,
  myslím si však, že Odvrátená tvár lásky má potenciál osloviť čitateľa
  každého veku.

 

Obálka slniečka september 2013