Vyhlásenie o prístupnosti


Koncom roka 2008 prebehol audit prístupnosti, použiteľnosti a SEO, ktorý na základe výberového konania realizovala firma ELET. Výstupom auditu sú dokumenty:
Analýza použiteľnosti (PDF, 171kB)
Analýza prístupnosti (PDF, 330 kB)
SEO analýza (PDF, 218kB)

Na základe odporúčaní auditu boli začiatkom roka 2009 realizované viaceré úpravy CMS systému a vypracované odporúčania pre editorov a správcov stránky. Hierarchia navigácie a úvodná stránka boli prebudované tak, aby lepšie odzrkadľovali obsah sídla a intuitívne viedli používateľa.

Webové sídlo www.litcentrum.sk obsahuje niekoľko desťtisíc stránok. Ich detailná kontrola a oprava z hľadiska prístupnosti by presiahla ľudské a finančné možnosti Literárneho informačného centra.

Najmä v staršom obsahu sa môžu vyskytovať dielčie porušenia niektorých pravidiel prístupnosti (napr. body 1.1, 3.5, 10.1, 14.1 podľa WCAG 1.0)         

Zatiaľ nie sú vytvorené textové ekvivalenty k multimediálnym súborom (1.3 podľa WCAG 1.0)

 

(vytvoril RŠ 19. 3. 2009)  

 

Obálka slniečka september 2013