Autorské práva


Textový a obrazový materiál publikovaný v internetovom projekte Zoznam slovenských spisovateľov (pôvodne Album slovenských spisovateľov) je vlastníctvom Literárneho informačného centra (LIC) a jeho autorov. Je chránený značkou © a vzťahuje sa na naň zákon SR č. 618/2003 Z.z., t.j. Autorský zákon a zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, ktorý nahradil zákon SR č. 383/1997 Z.z., t.j. Autorský zákon a zákon, ktorým sa menil a dopĺňal Colný zákon v znení neskorších predpisov z 5. decembra 1997. 

Akékoľvek šírenie textov a obrázkov, rovnako i fotografií spisovateľov, týchto stránok je bez súhlasu spoločnosti Literárne informačné centrum zakázané. Prípadné použitie tu publikovaných materiálov je dovolené len na základe písomnej zmluvy s LIC.
 

Literárne informačné centrum
Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 204 73 506
Fax: +421 2 5296 4563
E-mail:
Internet: www.litcentrum.sk
   
 
Copyright © Literárne informačné centrum, 2000-2005. Všetky práva sú vyhradené.

Vlastníkmi autorských práv sú LIC a autori jednotlivých materiálov. Bez predchádzajúceho súhlasu LIC je zakázané používať akékoľvek údaje zo stránok litcentrum.sk na iné ako osobné účely. Konanie porušujúce niektoré z ustanovení Autorského zákona môže mať trestnoprávne dôsledky.  

 

Obálka slniečka september 2013