Literárne planetárium


hviezda

Od osemdesiatych rokoch minulého storočia sa viacerým literátom dostalo cti, že podľa ich mena bola pomenovaná planétka. Podľa pravidiel schválených Medzinárodou astronomickou úniou (IAU) má právo pomenovať asteroid jeho objaviteľ. Viacerí objavitelia ich pomenovali na počesť významných slovenských spisovateľov. Medzinárodná astronomická únia zaradila pomenovania do svojej databázy spolu s krátkou citáciou o osobnosti, ktorá sa za pomenovaným asteroidom skrýva. K asteroidom Rúfus a Ivankrasko vydala Univerzita Komenského v  Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky osvedčenie o pomenovaní asteroidu spolu s citáciou a prekladom z cirkuláru MPC (Minor Planet Circular), v ktorom bolo pomenovanie zverejnené. Osvedčenie obsahuje niektoré parametre planétky ako aj hlavný pás asteroidov, v ktorom sa pohybuje.

Predstavujeme trinástich slovenských spisovateľov spolu s objaviteľmi, dátumami a miestami objavu asteroidu s ich menom. Po kliknutí na dráhu sa zobrazí aktuálna poloha asteroidu na hviezdnej oblohe.

 

Asteroid: číslo meno označenie
Objavený: dátum, objaviteľ, observatórium
dráha citácia

3393 Štúr 1984 WY1
28.11.1984, Milan Antal, Piszkéstető

dráha citácia
3730 Hurban 1983 XM1
04.12.1983, Milan Antal, Piszkéstető
dráha citácia
3980 Hviezdoslav 1983 XU
4.12.1983, Antonín Mrkos, Kleť
dráha citácia
4781 Sládkovič 1980 TP
3.10.1980, Zdeňka Vávrová, Kleť
dráha citácia
13916 Bernolák 1982 QA2
23.08.1982, Milan Antal, Piszkéstető
dráha citácia
15946 Satinský 1998 AP7
8.01.1998, Adrián Galád, Alexander Pravda, Modra
dráha citácia
16435 Fándly 1988 VE7
7.11.1988, Milan Antal, Piwnice
dráha citácia
19955 Hollý 1984 WZ1
28.11.1984, Milan Antal, Piszkéstető
dráha citácia
20991 Jánkollár 1984 WX1
28.11.1984, Milan Antal, Piszkéstető
dráha citácia
23444 Kukučín 1986 TV6
5.10.1986, Milan Antal, Piwnice
dráha citácia
33129 Ivankrasko 1998 CB
1.2.1998, Peter Kolény, Leonard Kornoš, Modra
dráha citácia
33158 Rúfus 1998 DU23
26.2.1998, Peter Kolény, Leonard Kornoš, Modra
dráha citácia
42849 Podjavorinská 1999 RK44
15.9.1999, Adrián Galád, Peter Kolény, Modra
dráha citácia
39880 Dobsinsky 1998 ER9
15.3.1998, Peter Kolény, Leonard Kornoš, Modra
dráha citácia
286162 Tatarka 2001 TD259
8. 10. 2001, NEAT/Palomar
dráha citácia


 

Citácie:

 

(3393) Štúr

Pomenovanie na pamäť Ľudovíta Štúra (1815 - 1856), ideológa a organizátora slovenského národno-oslobodeneckého hnutia, ktorý zaviedol literárnu podobu slovenského jazyka. Vynikol ako jazykovedec, filozof, historik, spisovateľ, básnik, novinár, vzdelávateľ a vydavateľ. Štúr bol tiež nadšeným zástancom česko-slovenskej vzájomnosti, slovanské solidarity a humanitnej spolupatričnosti s dôrazom na demokratické hodnoty. Bol aktívnym vodcom v priebehu revolúcie v rokoch 1848 - 1849 a tak viedol národ k obrodeniu z tisícročnej poroby, ktorá takmer spôsobila stratu slovenskej identity.

 

(3730) Hurban

Pomenovanie na pamiatku Jozefa Miloslava Hurbana (1817 - 1888), básnika, spisovateľa, novinára, vydavateľa, kritika, historika a vedúceho ideológa Slovenského národného prebudenia. Blízky spolupracovník (a životopisec) Ľudovíta Štúra rozvíjal slovenský literárny jazyk a organizoval kultúrne a vzdelávacie akcie. Počas revolúcie v rokoch 1848 - 1849 presadzoval slovenské národné a sociálne požiadavky.

 

(3980) Hviezdoslav

Pomenovanie na pamäť P. O. Hviezdoslava (1849 - 1921), najznámejšieho slovenského básnika. Meno navrhol objaviteľ podľa návrhu astronómov z Astronomického ústavu v Tatranskej Lomnici.

 

(4781) Sládkovič

Pomenovanie na počesť Andreja Sládkoviča (1820 - 1872), slovenského básnika a autora poémy Marina.

 

(13916) Bernolák

Anton Bernolák (1762 - 1813) bol katolíckym kňazom, ktorý kodifikoval prvú formu slovenského jazyka, neskôr nazývanú "bernolákovčina" (1787). Jazyk bol založený na nárečiach používaných na západnom Slovensku. Bernolák bol významný lingvista a zakladateľ Slovenského učeného tovaryšstva.

 

(15946) Satinský

Július Satinský (1941 - 2002) bol známy slovenský komik v rozhlase, televízii, filme a divadle viac ako štyri desaťročia. S Milanom Lasicou vytvoril v roku 1959 intelektuálnu komickú dvojicu a ich relácie sa stali populárnymi v bývalom Československu. Satinský tiež napísal mnoho rozprávok pre deti.

 

(16435) Fándly

Juraj Fándly (1750 - 1811) bol osvietenecký spisovateľ, autor prvej knihy v bernolákovčtine „Dúverná zmlúva mezi mňíchom a diáblom“ (1789). Bol horlivým propagátorom tohto jazyka a známym pedagógom.

 

(19955) Hollý

Ján Hollý (1785 - 1849) bol významný slovenský klasický básnik, katolícky kňaz a člen slovenského obrodeneckého hnutia. Písal epické balady v bernolákovčine a používal pravidlá antickej poézie. Jeho najdôležitejšími prácami sú preklad Virgíliovej Eneidy a prvý národný epos „Svätopluk“.

 

(20991) Jánkollár

Ján Kollár (1793 - 1852), veľký slovenský básnik a hlásateľ slovanskej vzájomnosti, bol autorom rozsiahlej básnickej práce „Slávy dcera“ (1824 - 1832) a zbierky ľudového slovesného umenia „Národnie spievanky“. Jeho práce sú rovnocennou súčasťou literárneho dedičstva Českej aj Slovenskej republiky.

 

(23444) Kukučín

Martin Kukučín (Martin Bencúr, 1860 - 1928) bol slovenský spisovateľ a prvý významný realistický románopisec v slovenskej literatúre. Časť svojho života strávil v Čile a Argentíne, rovnako ako v Chorvátsku (na ostrove Brač), kde zomrel. Kukučín bol tiež učiteľom a lekárom.

 

(33129) Ivankrasko

Ivan Krasko (vl. menom Ján Botto, 1876 - 1958) bol básnik symbolista, zakladateľ slovenskej literárnej moderny, prozaik a prekladateľ z rumunčiny a nemčiny. Pôvodným povolaním chemický inžinier. Pomenovanie navrhol P. Rapavý a M. Jutková.

 

(33158) Rúfus

Básnik, esejista a prekladateľ Milan Rúfus (1928 - 2009), bol moderným tradicionalistom. Najčítanejší básnik na Slovensku, prostý a vznešený, morálna autorita. Jeho tvorba bola preložená do 14 jazykov. Pomenovanie navrhol P. Rapavý a D. Podracká

Odovzdávanie Osvedčenia o pomenovaní asteroidu Magde a Zuzane Rúfusovým

 

(42849) Podjavorinská

Ľudmila Podjavorinská (Riznerová, 1872 - 1951), spisovateľka prózy a poézie, bola prvou slovenskou poetkou, ktorá svoje básne vydala knižne. Najznámejšia je jej tvorba pre deti. V roku 1947 jej bol udelený titul národnej umelkyne za prínos pre slovenskú literatúru.

 

(39880) Dobsinsky

Pavol Emanuel Dobšinský (1828 – 1885), evanjelický kňaz, folklorista, literárny historik, redaktor a prekladateľ. Zberateľ a zostavovateľ slovenského folklóru. Jeho diela boli preložené do 22 jazykov. Je pochovaný v Drienčanoch, kde boli postavené unikátne rozprávkové slnečné hodiny. 

 

(286162) Tatarka

Dominik Tatarka (1913-1989), slovenský spisovateľ, esejista, scenárista a prekladateľ francúzskych autorov do slovenského jazyka. Je autorom 20 románov a noviel. Meno navrhol Š. Kürti.

Citácie uverejnené v Minor Planet Circular International Astronomical UnionStránka vznikla v spolupráci s Hvezdárňou v Rimavskej Sobote

 

Obálka slniečka september 2013