Kontakty


Základné kontakty

Literárne informačné centrum
Nám. SNP 12,
812 24 Bratislava,
Slovenská republika

Tel.: +421-2/2047 3506
Fax: +421-2/5296 4563
E-mail

Bankové spojenie: SK63 8180 0000 0070 0011 7534
IČO: 31752381
DIČ: 2020811947

 

logo Literárneho informačného centra

Predaj publikácií LIC

Naše knihy si môžete objednať v internetovom kníhkupectve

V prípade otázok kontaktujte:

tel.: 02/ 204 73 519, 02/ 204 73 599, 0915 913 543
fax: 02/ 5296 4563
e-mail:

 

Ďalšie kontakty

Zamestnanci LIC majú e-mailove adresy v tvare: meno.priezvisko@litcentrum.sk

 

Otázky a pripomienky k www stránkam

E-mail:
Tel.: 02/ 2047 3518   

 

 

Obálka slniečka september 2013