Medzinárodné knižné veľtrhy


Stánok SR na veľtrhu

Poslaním oddelenia medzinárodných knižných veľtrhov je organizovanie slovenskej účasti na medzinárodných knižných veľtrhoch.

Literárne informačné centrum z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zabezpečuje účasť subjektov slovenskej knižnej kultúry v národnej expozícii na vybraných najdôležitejších medzinárodných knižných veľtrhoch a knižných výstavách v zahraničí. Plán veľtrhov na príslušný rok je vytipovaný zo 76 súčasných medzinárodných knižných veľtrhov vo svete na základe prieskumu medzi vydavateľstvami a inými subjektami knižnej kultúry.

Výstavná činnosť je nepochybne dôležitou súčasťou štátnej propagácie, v ktorej má kultúra osobité miesto. V posledných rokoch sa k účasti na jednotlivých medzinárodných knižných veľtrhoch pripájajú sprievodné akcie, ktoré prispievajú k zviditeľňovaniu slovenskej knižnej kultúry nielen pre obchodných partnerov a laickú verejnosť, ale upozorňujú odborníkov a literárnych pracovníkov na dianie v slovenskej literatúre a na jej prenikanie do iných krajín v cudzojazyčných vydaniach.

V systéme výstavných zámerov Slovenskej republiky má účasť na medzinárodných knižných veľtrhoch (ďalej MKV) mimoriadne a špecifické postavenie. Na MKV je možné realizovať cieľavedomú propagáciu našej knižnej kultúry, vydavateľských zámerov, kvality výtvarnej a polygrafickej úrovne jednotlivých titulov.

Hlavným cieľom účasti Literárneho informačného centra na medzinárodných knižných veľtrhoch je prezentácia pôvodnej literárnej tvorby, výsledkov úsilia našich vydavateľstiev, popularizovanie najlepších pôvodných diel z tvorby našich spisovateľov a odborných autorov. Zahraniční partneri tak majú možnosť vytvoriť obraz o úrovni vydávaných kníh, získať prehľad o tituloch, ktoré prichádzajú do úvahy na koprodukčné vydania a export, alebo ako vhodné tipy na preklad do cudzích jazykov. Získaním informácií o jednotlivých vydaniach s ponukami na spoluprácu môžu sa zahraniční vydavatelia rozhodnúť vstúpiť do koprodukčných spojení, do edičných projektov a sérií pripravovaných slovenskými vydavateľmi. Národná expozícia svojími rôznorodými exponátmi poskytuje predstavu o zaujímavých dielach nielen vydavateľom a našim krajanom žijúcim v tej-ktorej krajine, ale aj odborným i bežným návštevníkom veľtrhu, autorom, prekladateľom, grafikom, literárnym agentom, knihovníkom a pod.  

Vytvoriť vhodné pracovné prostredie a zázemie pre pracovníkov slovenských vydavateľstiev i pre ďalších odborných návštevníkov veľtrhu zo Slovenska je ďalšou úlohou expozície na veľtrhu. Editori, redaktori, autori, prekladatelia, agenti, tlačiari a ďalší využívajú kultivované prostredie stánku na redakčné a obchodné rokovania so svojimi zahraničnými partnermi. Najvhodnejším artiklom na koprodukčné tituly je pôvodná knižná tvorba diel našich spisovateľov, ilustrácie našich výtvarníkov, knihy o prírodných a iných krásach Slovenska, o pamiatkach minulosti a súčasnej architektúre, pôvodná umeleckonáučná literatúra, odborná a vedecká tvorba a reprezentačné obrazové publikácie.

 

Účasť Slovenska na medzinárodných knižných veľtrhoch v roku 2019:

Taipei book fair, Taiwan 

12. - 17.2.

viac

MKV Londýn, Veľká Británia

12. - 14. 3.

viac

Livre Paríž, Francúzsko

15. - 18. 3.

viac

MKV Lipsko, Nemecko

21. - 24. 3.

viac

MKV Bologna, Taliansko

1. - 4. 4.

viac

MKV Thessaloniki, Grécko

9. - 12. 5.

Svět knihy Praha, Česká republika 

9. - 12. 5.

viac

MKV Frankfurt, Nemecko                    

16. - 20. 10.          

viac    

 

Účasť Slovenska na medzinárodných knižných veľtrhoch v roku 2018: 

MKV Lipsko                                                 
Nemecko
                                              

    

15 - 18. marec 2018    viac        

Salon du livre de Paris
Paríž, Francúzsko

 

16. - 19- marec 2018 viac

Detské knihy, Bologna
Bologna, Taliansko

 

26. - 29. marec 2018 viac

London Book Fair
Londýn, Veľká Británia

 

10. - 12. apríl 2018 viac

Thessaloniki International Book Fair
Thessaloniky, Grécko


 

3. - 6. máj 2018 viac

Svět knihy Praha
Praha, Česká Republika

 

10. - 13. máj 2018 viac

Frankfurter Buchmesse
Frankfurt n.M., Nemecko

 

10. - 14. október 2018  viac


Účasť Slovenska na MKV v r. 2017
London Book Fair
Londýn, Veľká Británia
 

14. 03. - 16. 03.

 viac
MKV Lipsko
Nemecko
 

23. 03. - 26. 03.

 viac
Salon du livre de Paris
Paríž, Francúzsko
 

24. 03. - 27. 03.

 viac
Detské knihy, Bologna
Bologna, Taliansko
 

03. 04. - 06. 04.

 viac
Thessaloniki International Book Fair
Thessaloniky, Grécko
 

11. 05. - 14. 05.

 viac
Svět knihy Praha
Praha, Česká Republika
 

11. 05. - 14. 05.

 viac
Frankfurter Buchmesse
Frankfurt n.M., Nemecko
 

11. 10. - 15. 10.

 


 

Sústreďovacie termíny:
MKV Londýn, MKV Paríž, MKV Lipsko: 10.-11.1.2017
MKV Bologna: 8.-9.3.2017
MKV Praha: 18.-19.4.2017
MKV Frankfurt: 18.-19.9.2017


Účasť Slovenska na MKV v r. 2016
Salon du livre de Paris
Paríž, Francúzsko
  17. 03. - 20. 03.  viac info
MKV Lipsko
Nemecko
  17. 03. - 20. 03.  viac info
Detské knihy, Bologna
Bologna, Taliansko
  04. 04. - 07. 04.  viac info
London Book Fair
Londýn, Veľká Británia
  12. 04. - 14. 04.  viac info
Book Festival 
Budapešť, Maďarsko
  21. 04. - 24. 04.  viac info
Thessaloniki International Book Fair
tdessaloniky, Grécko
  12. 05. - 15. 05.  viac info
Svět knihy Praha
Praha, Česká Republika
  12. 05. - 15. 05.  viac info
Frankfurter Buchmesse
Frankfurt n.M., Nemecko
  19. 10. - 23. 10.  viac info
 
Účasť Slovenska na MKV v r. 2015
Salon du livre de Paris
Paríž, Francúzsko
  20. 03. - 23. 03. 2015  viac info 
Detské knihy, Bologna
Bologna, Taliansko
  30. 03. - 02. 04. 2015  viac info
London Book Fair
Londýn, Veľká Británia
  14. 04. - 16. 04. 2015  viac info
Book Festival 
Budapešť, Maďarsko
  23. 04. - 26. 04. 2015  viac info
Thessaloniki International Book Fair
tdessaloniky, Grécko
  07. 05. - 12. 05. 2015  viac info
Svět knihy Praha
Praha, Česká Republika
  14. 05. - 17.05. 2015  viac info
Frankfurter Buchmesse
Frankfurt n.M., Nemecko
  14. 10. - 18. 10. 2015  viac info
 
Účasť Slovenska na MKV v r. 2014

MKV Lipsko
Lipsko, Nemecko

  13. 03. - 16. 03. 2014   viac info
Salon du livre de Paris
Paríž, Francúzsko
  21. 03. - 24. 03. 2014   viac info
Detské knihy, Bologna
Bologna, Taliansko
  24. 03. - 27. 03. 2014   viac info
London Book Fair
Londýn, Veľká Británia
  08. 04. - 10. 04. 2014   viac info
Thessaloniki International Book Fair
tdessaloniky, Grécko
  08. 05. - 11. 05. 2014   viac info
Svět knihy Praha
Praha, Česká Republika
  15. 05. - 18. 05. 2014   viac info
Frankfurter Buchmesse
Frankfurt n.M., Nemecko
  08. 10. - 12. 10. 2014   viac info
 
Účasť Slovenska na MKV v r. 2013

MKV Lipsko (bez stánku)
Lipsko, Nemecko

  14.03. - 17.03.2013   viac info
Salon du livre de Paris
Paríž, Francúzsko
  22.03. - 25.03.2013   viac info
Detské knihy, Bologna
Bologna, Taliansko
  25.03. - 28.03.2013   viac info
London Book Fair
Londýn, Veľká Británia
  15.04. - 17.04.2013   viac info
Thessaloniki International Book Fair
tdessaloniky, Grécko
  18.04. - 21.04.2013   viac info
Svět knihy Praha
Praha, Česká Republika
  16.05. - 19.05.2013   viac info
Frankfurter Buchmesse
Frankfurt n.M., Nemecko
  09.10. - 13.10.2013   viac info
 
Účasť Slovenska na MKV v r. 2012
MKV Lipsko (bez stánku)
Lipsko, Nemecko
  15.03. - 18.03.2012   viac info

Salon du livre de Paris
Paríž, Francúzsko

  16.03. - 19.03.2012   viac info
Detské knihy, Bologna
Bologna, Taliansko
  19.03. - 22.03.2012   viac info
London Book Fair
Londýn, Veľká Británia
  16.04. - 18.04.2012   viac info
Book Festival, Budapest
Budapešť, Maďarsko
  19.04. - 22.04.2012   viac info
Svět knihy Praha
Praha, Česká Republika
  17.05. - 20.05.2012   viac info
Thessaloniki International Book Fair
tdessaloniky, Grécko
  24.05. - 27.05.2012 organizoval
konzulát
Frankfurter Buchmesse
Frankfurt n.M., Nemecko
  10.10. - 14.10.2012   viac info
 
Účasť Slovenska na MKV v r. 2011
MKV Lipsko (bez stánku)
Lipsko, Nemecko
  17.03. - 20.03.2011   viac info
Salon du livre de Paris
Paríž, Francúzsko
  18.03. - 21.03.2011   viac info
Detské knihy, Bologna
Bologna, Taliansko
  28.03. - 31.03.2011   viac info
London Book Fair
Londýn, Veľká Británia
  11.04. - 13.04.2011   viac info
Book Festival, Budapest 
Budapešť, Maďarsko
14.04. - 17.04.2011   viac info
Thessaloniki International Book Fair
tdessaloniky, Grécko
  05.05. - 08.05.2011   viac info
Svět knihy Praha
Praha, Česká Republika
  12.05. - 15.05.2011   viac info
Frankfurter Buchmesse
Frankfurt n.M., Nemecko
  12.10. - 16.10.2011   viac info
 
Účasť Slovenska na MKV v r. 2010
Leipziger Buchmesse
Lipsko, Nemecko
  18.03. - 21.03.2010   viac info
Detské knihy, Bologna
Bologna, Taliansko
  23.03. - 26.03.2010   viac info
Salon du livre de Paris 
Paríž, Francúzsko
26.03. - 31.03.2010   viac info
London Book Fair
Londýn, Veľká Británia
  19.04. - 21.04.2010   viac info
Thessaloniki International Book Fair
tdessaloniky, Grécko
  22.04. - 25.04.2010   viac info
Svět knihy Praha,
Praha, Česká Republika
  13.05. - 16.05.2010   viac info
MKV Torino
Turín, Taliansko
  13.05. - 17.05.2010   viac info
Frankfurter Buchmesse
Frankfurt n.M., Nemecko
  06.10. - 10.10.2010   viac info
   
Účasť Slovenska na MKV v r. 2009
Leipziger Buchmesse
Lipsko, Nemecko
  12.03. - 15.03.2009   viac info
Salon du livre de Paris
Paríž, Francúzsko
  13.03. - 18.03.2009   viac info
Bologna Children´s Book Fair
Bologna, Taliansko
  23.03. - 26.03.2009   viac info
London Book Fair
Londýn, Veľká Británia
  20.04. - 22.04.2009   viac info
Svět knihy Praha
Praha, Česká Republika
  14.05. - 17.05.2009   viac info
Thessaloniki International Book Fair
tdessaloniky, Grécko
  28.05. - 31.05.2009   viac info
Frankfurter Buchmesse
Frankfurt n.M., Nemecko
  14.10. - 18.10.2009   viac info
   
Účasť Slovenska na MKV v r. 2008
Leipziger Buchmesse
Lipsko, Nemecko
  13.03. - 16.03.2008   viac info
Salon du livre de Paris
Paríž, Francúzsko
  14.03. - 19.03.2008   viac info
Bolognafiere Bologna
Bologna, Taliansko
  31.03. - 03.04.2008  
Svět knihy Praha
Praha, Česká Republika
  24.04. - 27.04.2008   viac info
Litera Linz
Linz, Rakúsko
  23.04. - 27.04.2008   viac info
Thessaloniki International Book Fair
tdessaloniky, Grécko
  29.05. - 01.06.2008  
Frankfurter Buchmesse
Frankfurt n.M., Nemecko
  15.10. - 19.10.2008   viac info
Buch Wien
Viedeň, Rakúsko
  20.11. - 23.11.2008   viac info
 
Účasť Slovenska na MKV v r. 2007
Salon du Livre Paris
Paríž, Francúzsko
  23.03. - 27.03.2007   viac info
London Book Fair
Londýn, Veľká Británia
  16.04. - 18.04.2007   viac info
Bologna Children´s Book Fair
Bologna, Taliansko
24.04. - 27.04.2007   viac info
Svět knihy Praha
Praha, Česká Republika
  03.05. - 06.05.2007   viac info
Frankfurter Buchmesse
Frankfurt n.M., Nemecko
  10.10. - 14.10.2007   viac info
 
Účasť Slovenska na MKV v r. 2006
London Book Fair
Londýn, Veľká Británia
  05.03. - 07.03.2006   viac info
Salon du Livre Paris
 Paríž, Francúzsko
17.03. - 19.03.2006   viac info
Bologna Children´s Book Fair
Bologna, Taliansko
  27.03. - 30.03.2006   viac info
Book Festival Budapest
Budapešť, Maďarsko
  20.04. - 23.04.2006   viac info
Svět knihy Praha
 Praha, Česká Republika
04.05. - 07.05.2006   viac info
Warsaw International Book Fair
Varšava, Poľsko
  18.05. - 21.05.2006   viac info
Thessaloniki International Book Fair
Thessaloniki, Grécko
  25.05. - 28.05.2006   viac info
Frankfurter Buchmesse
Frankfurt n.M., Nemecko
  04.10. - 08.10.2006   viac info

 

Obálka slniečka september 2013