Kniha roka


Kniha roka je čitateľská súťaž Knižnej revue, v ktorej sú, na rozdiel od iných súťaží, kde majú hlavné slovo odborné poroty, jedinou porotou a meradlom úspechu kníh názory samotných čitateľov. Pozri tiež Štatút ankety Kniha roka (PDF, 60 kB)

Súťaží sa v troch kategóriách:
  • Kniha roka
  • Vydavateľstvo roka
  • Debut roka
Do ankety sa môžu čitatelia zapojiť vyplnením anketového lístka, uverejneného v každom čísle Knižnej revue. Platné lístky musia obsahovať aspoň jednu odpoveď na jednu anketovú otázku, ktoré majú čitateľnú adresu odosielateľa s PSČ a vlastnoručným podpisom. Platné lístky sa dostanú do žrebovania o desať čitateľských cien.

 

Obálka slniečka september 2013