Kalendár


Máj 2019

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
1.5.
Jubilanti
Podujatia
Súťaže
2.5.
Jubilanti
Podujatia
3.5.
Jubilanti
Podujatia
4.5.
Jubilanti
5.5.
Jubilanti
6.5.
Jubilanti
Podujatia
7.5.
Jubilanti
Podujatia
8.5.
Jubilanti
9.5.
Jubilanti
Podujatia
10.5.
Jubilanti
11.5.
Jubilanti
12.5.
Jubilanti
Podujatia
13.5.
Jubilanti
Podujatia
14.5.
Jubilanti
15.5.
Jubilanti
Podujatia
16.5.
Jubilanti
Podujatia
17.5.
Jubilanti
Podujatia
18.5.
Jubilanti
19.5.
Jubilanti
Podujatia
20.5.
Jubilanti
Podujatia
21.5.
Jubilanti
Podujatia
22.5.
Jubilanti
Podujatia
23.5.
Jubilanti
Podujatia
24.5.
Jubilanti
Podujatia
25.5.
Jubilanti
Podujatia
Súťaže
26.5.
Jubilanti
Podujatia
27.5.
Jubilanti
28.5.
Jubilanti
Podujatia
29.5.
Jubilanti
30.5.
Jubilanti
Súťaže
31.5.
Jubilanti

Jún 2019

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
1.6.
Jubilanti
Súťaže
2.6.
Jubilanti
3.6.
Jubilanti
Podujatia
4.6.
Jubilanti
5.6.
Jubilanti
Podujatia
6.6.
Jubilanti
Podujatia
7.6.
Jubilanti
Podujatia
8.6.
Jubilanti
Podujatia
9.6.
Jubilanti
10.6.
Jubilanti
Podujatia

Podujatia:

* Máte už rozum?

Jubileá:

Ján Gregorec
František Hečko
11.6.
Jubilanti
12.6.
Jubilanti
13.6.
Jubilanti
14.6.
Jubilanti
Podujatia
15.6.
Jubilanti
Súťaže
16.6.
Jubilanti
Podujatia
17.6.
Jubilanti
18.6.
Jubilanti
19.6.
Jubilanti
20.6.
Jubilanti
21.6.
Jubilanti
22.6.
Jubilanti
23.6.
Jubilanti
24.6.
Jubilanti
25.6.
Jubilanti
Podujatia
26.6.
Jubilanti
27.6.
Jubilanti
28.6.
Jubilanti
29.6.
Jubilanti
30.6.
Jubilanti
Súťaže

Júl 2019

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
1.7.
Jubilanti
2.7.
Jubilanti
3.7.
Jubilanti
4.7.
Jubilanti
5.7.
Jubilanti

Jubileá:

Dalimír Hajko
Yehuda Lahav
6.7.
Jubilanti
7.7.
Jubilanti
8.7.
Jubilanti

Jubileá:

Antonín Klas
Štefan Vragaš
9.7.
Jubilanti
10.7.
Jubilanti
11.7.
Jubilanti
12.7.
Jubilanti
13.7.
Jubilanti
14.7.
Jubilanti
15.7.
Jubilanti
16.7.
Jubilanti
17.7.
Jubilanti
18.7.
Jubilanti
19.7.
Jubilanti
20.7.
Jubilanti
21.7.
Jubilanti
22.7.
Jubilanti
23.7.
Jubilanti
24.7.
Jubilanti
25.7.
Jubilanti
26.7.
Jubilanti
27.7.
Jubilanti
28.7.
Jubilanti
29.7.
Jubilanti
30.7.
Jubilanti
31.7.
Jubilanti

 

Obálka slniečka september 2013