Informácie o LIC v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.


Postup pri žiadosti

Interný predpis

Sadzobník

Základné informácie o LIC

Vybrané zákony

Zbierka zákonov SR
na internete

Postup pri žiadosti o sprístupnenie informácií

Postup pri žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (zákon o slobodnom prístupe k informáciám) v Literárnom informačnom centre.

Literárne informačné centrum (ďalej LIC) informácie v zmysle par. 5, ods.1) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje prostredníctvom stránky na internete na IP-adrese: www.litcentrum.sk/informacie.

Žiadatelia môžu prístup k informáciám žiadať nasledovnými formami: 

 • telefonicky: 02 / 2047 3506 
 • faxom: 02 / 5296 4563
 • e-mailom:
 • poštou:  Literárne informačné centrum, 
               Brigita Drábová, Nám. SNP 12,
               812 24 Bratislava
 • osobne: Brigita Drábová, Nám. SNP 12,
               5. poschodie, dv.č. 506

 

Na základe žiadosti o vyhotovenie kópie požadovanej informácie na nosiči bude LIC žiadateľovi účtovať poplatok v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Aktualizované 3. 2. 2010

 

 

Obálka slniečka september 2013