Literárnokritické hodnotenie za r. 2009


Literárnokritické hodnotenie sumarizuje pohľady na pôvodnú slovenskú literatúru pre deti a mládež, literárnu vedu, literatúru faktu a na prózu a poéziu, ktorá vyšla roku 2009.

Celé hodnotenie roku 2009 vo formáte .pdf  

  • Slovenská próza 2009 

          Alexander Halvoník: 
          Preberanie v kvantite

  • Slovenská poézia 2009

          Zoltán Rédey: 
          Veľa zbierok – málo poézie

  • Literatúra pre deti a mládež 2009

          Timotea Vráblová: 
          Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta?  

  • Slovenská literárna veda 2009

          Peter Mráz: 
          Na domácom piesočku

  • Slovenská literatúra faktu 2009

          Ivan Szabó:
          Literatúra faktu žije aj bez regálov

 

Obálka slniečka september 2013