Ladislav Hanus - Významná osobnosť slovenskej literatúry


Portrét Ladislava Hanusa

   

Ladislav Hanus,
mysliteľ,
ktorý presiahol
slovenský horizont

LADISLAV HANUS

(1907 – 1994)

 

Projekt Literárneho informačného centra © 2008