Edičná činnosť LIC


 

 

Literárne informačné centrum vydáva publikácie tlačené i elektronické. Z tlačených médií sú to periodiká určené pre domácich čitateľov –  dvojtýždenník o nových knihách Knižná revue, umelecký mesačník Slniečko a pre zahraničných záujemcov o slovenskú literatúru Slovak Literature Review / Revue der Slowakischen Literatur (70 percent obsahu je v angličtine a 30 percent v nemčine).

Z neperiodických publikácií vydáva LIC v každom roku 3 – 10 titulov z literárnovednej, literárno-historickej, slovníkovej alebo esejistickej literatúry. 

Dominantnou je predovšetkým profilová edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov (od roku 1998 vyšlo jedenásť zväzkov, celkove je plánovaných štrnásť). Hlavným editorom je historik Pavel Dvořák, autormi sú poprední slovenskí historici. Je to projekt základných dokumentov, viažuci sa k slovenským dejinám od počiatkov po súčasnosť.

Periodická tlač:

 

 

Neperiodická tlač:

 

 

 mail na

Elektronické knihy:

  ELEKTRONICKÉ KNIHY LIC

  

 

Obálka slniečka september 2013