Dobšinský


Pavol Dobšinský - portrét

P. Dobšinský
a slovenské
povesti

PAVOL DOBŠINSKÝ

(1828 – 1885)

 

Projekt Literárneho informačného centra © 2008