Pozitivci. Sodobne slovaške humoreske (Antológia)


 

Obálka slniečka september 2013