Cena a esej Jána Johanidesa


Johanides, Ján

Cena Jána Johanidesa

  • cieľom je uctiť si pamiatku spisovateľa, ktorý sa významnou mierou pričinil o rozvoj modernej slovenskej prózy.
  • vypisuje sa každé dva roky (párny rok)
  • udeľuje sa za najlepšie prozaické dielo v predchádzajúcich dvoch rokoch a najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov v danom období
  • viac o cene

Esej Jána Johanidesa

  • vypisuje sa každý rok
  • je určená stredoškolákom v regióne
  • témou esejí sú vybrané myšlienky Jána Johanidesa

 


Cena a esej Jána Johanidesa 2018

Esej Jána Johanidesa 2017

Cena a esej Jána Johanidesa 2016

Esej Jána Johanidesa 2015

Cena a esej Jána Johanidesa 2014

Esej Jána Johanidesa 2013

Cena a esej Jána Johanidesa 2012

Esej Jána Johanidesa 2011

Cena a Esej Jána Johanidesa 2010

 

 

Obálka slniečka september 2013