Literárna antológia krajín Vyšehradskej skupiny


Povedzme  si úprimne: Kto by nemal občas chuť pošpehovať  svojich  susedov? Zistiť, čo im chodí po rozume? Ako o sebe zmýšľajú Česi, Maďari, Poliaci, Slováci? A ako vnímajú nás – Čechov, Maďarov, Poliakov,  Slovákov? Na  čo myslia,  o  čom  sa zhovárajú, o  čom píšu? Dušou literatúry je jazyk. Dušou národov je ich literatúra – a, prirodzene, aj ostatné druhy umenia.

Tento projekt  zatiaľ nemá obdobu. V  tomto masívnom  zväzku vychádzajú  texty trinástich stredoeurópskych autorov v štyroch národných jazykoch a vo svetovom jazyku, angličtine, ktorá  ich  sprístupní aj mnohým ďalším  záujemcom vo  svete.

Výber  textov  nachádzajúcich  sa  v  Antológii  je  nesmierne  pestrý.  Sú povznášajúce i varovné, sú zábavné i ponuré – ako prelom tisícročia, doba, v ktorej vznikali. Trinásť autorov predstavuje trinásť svojských svetov, v ktorých rezonuje akýsi  ťažko pomenovateľný  spoločný  tón. Možno hlas  stredu Európy.

(Text je prevzatý z predslovu antológie.)

 

Verzia na stiahnutie:

 

V iných jazykoch:

Obálka Literárnej antológie krajín Vyšehradskej skupiny

 

Obálka slniečka september 2013