O cenu Dominika Tatarku


(30. 04. 2019)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  O CENU DOMINIKA TATARKU

  propozície XVII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže

  Cieľ:

  Motivovať deti, mládež a dospelých vo vzťahu k literatúre,

  umožniť verejnú prezentáciu a tvorivú konfrontáciu ich tvorby.

  Vyhlasovateľ:

  Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové

  Obec Plevník-Drienové

  Spoluusporiadatelia:

  Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

  MO Matice slovenskej v Považskej Bystrici

  Považská knižnica v Považskej Bystrici

  Účastníci a podmienky súťaže:

  - súťaže sa môžu zúčastniť autori od 13 rokov veku, ktorí doposiaľ knižne nepublikovali

  - súťaží sa v dvoch kategóriách:

  I. kategória žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl, 3. – 5. ročníka osemročných gymnázií

  poézia (2 - 10 básní)

  próza (žáner nerozhoduje), rozsah: max. 2 strany formátu A4

  téma : voľná

  II. kategória študenti stredných škôl, 6. – 8. ročníka osemročných gymnázií a dospelí občania

  poézia (2 - 10 básní)

  próza (novela, poviedka, fejtón), rozsah: max. 4 strany formátu A4

  téma: voľná

  Súťažné práce označené menom, adresou, vekom, školou zasielajte v elektronickej forme na adresu: zsplevník@centrum.sk

  prípadne poštou na adresu:

  Základná škola Dominika Tatarku

  018 26 Plevník-Drienové

  najneskôr do 30. apríla 2019.

  Hodnotenie:

  Súťažné autorské práce bude hodnotiť odborná porota, menovaná riaditeľkou základnej školy.

  Ocenenie:

  Odborná porota, po uzávierke súťaže vyhodnotí autorské práce a rozhodne o umiestnení najlepších súťažných prác na 1., 2., a 3. mieste v oboch kategóriách.

  Vyhlasovatelia udelia finančné ceny v I. kategórii 10 €, 20 € , 30 €, v II. kategórii 20 €, 30 €, 40 € a knihy, spolu- usporiadatelia udelia diplomy, pamätné listy a knižné odmeny. Ocenenia si prevezmú účastníci súťaže osobne na slávnostnom vyhodnotení. Cestovné náklady na vyhodnotenie súťaže sa účastníkom nepreplácajú.

  Výsledky súťaže:

  Všetci prihlásení účastníci dostanú pozvánku na slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2019 v Plevníku-Drienovom.

  Propozície súťaže: O_CENU_DOMINIKA_TATARKU_-_propozicie.pdf 

 

Obálka slniečka september 2013