Literárny Kežmarok 2019


(15. 04. 2019)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  LITERÁRNY KEŽMAROK 2019

  MESTO KEŽMAROK vyhlasuje v rámci 54. ročníka Literárneho Kežmarku

  CELOSLOVENSKÚ LITERÁRNU SÚŤAŽ

  žiakov základných škôl a študentov stredných škôl v Slovenskej republike a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí

  I. kategória (2. – 5. ročník základné školy) – poézia a próza

  II. kategória (6. – 9. ročník základné školy, príma – kvarta 8-ročné gymnáziá) – poézia a próza

  III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročné gymnáziá) – poézia a próza

  Podmienky súťaže:

  Každý účastník môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útvary v rozsahu spolu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov, vrátane medzier), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Práce je potrebné poslať v 4 exemplároch. Na každú prácu uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo základných škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Práce nevraciame.

  Adresa pre odosielanie prác:

  Mestská knižnica Kežmarok

  Hlavné námestie č. 64

  060 01 Kežmarok

  Tel. kontakt: 052/452 25 45, 0940 604 114

  Uzávierka súťaže: 15. apríla 2019

  Vyhodnotenie súťaže: 13. – 14. júna 2019 v Kežmarku

  Víťazi sú pozvaní na dvojdňový pobyt do Kežmarku, kde sú odmenení vecnými cenami a zúčastnia sa bohatého sprievodného programu. 54. ročník Literárneho Kežmarku bude venovaný téme: Kežmarok a Spiš v krásnej literatúre, pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv Kežmarku.

 

Obálka slniečka september 2013