Krídla Ivana Laučíka 2019


(30. 04. 2019 - 30. 04. 2019, 00:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  Literárna súťaž Krídla Ivana Laučíka

  Žilinský samosprávny kraj
  Liptovská knižnica G.F.-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši
  a Mesto Liptovský Mikuláš v y h l a s u j ú 37. ročník
  literárnej súťaže začínajúcich autorov
  alebo Krídla Ivana Laučíka


  • Súťaží sa v kategóriách poézia, próza.

  • Súťažné príspevky musia byť pôvodné a dosiaľ nepublikované.

  • V jednotlivých kategóriách je potrebné odovzdať 3-10 básní a 1-3 kratšie prozaické útvary alebo úryvky z dlhších próz.

  • Súťažné príspevky v 5 exemplároch doručte (poštou a zároveň aj e-mailom) na adresu knižnice najneskôr do 30. apríla 2018. Nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko, vek, presnú adresu, e-mail a číslo telefónu. Účastník súťaže musí mať najmenej 15 rokov, horná hranica veku nie je obmedzená. Za začínajúceho považujeme autora, ktorý ešte nevydal samostatné literárne dielo.

  • Odbornú porotu menuje vyhlasovateľ súťaže. Zverejní výsledky súťaže a ocenených autorov.

  • Súťažné príspevky sa nevracajú. Ich zaslanie do súťaže sa považuje za súhlas so zverejnením. Knižnica bude publikovať ukážky najlepších prác v almanachu Výhonky, prípadne v iných dokumentoch.

  V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na Liptovskú knižnicu v Liptovskom Mikuláši.

  Viac informácií: Liptovská knižnica G.F.-Belopotockého,  Štúrova č. 56, 031 80 Liptovský Mikuláš č.t. 044/5526216,e-mail: kridla.i.laucika@gmail.com  

  http://kniznicagfb.sk/informacie/index.php…

 

Obálka slniečka september 2013