Ohnivé pero Q1 2019


(01. 05. 2019, 00:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  Najbližšie kolo Ohnivého pera Q1 2019 sa začína vo februári 2019 za rovnakých podmienok. Autori môžu súťažné prázdniny využiť cibrením si svojich schopností pracovať s textom a vytvoriť čítavú, konkurencieschopnú mikropoviedku. Túto po zrelom rozhodnutí môžu zaslať e-mailom ako prílohu v textovom súbore typu .doc, .docx, .rtf alebo .txt na adresu alexandra.pavelkova@fandom.sk. Ako predmet použijú heslo Ohnivé pero. Aj tí, pre ktorých to nie je samozrejmosťou, by sa mali v e-maili sa pokúsiť slušným spôsobom formulovať, čo chcú, aby sme s poviedkou urobili. Ak nám navyše napíšete niečo o sebe, potešíte nás. Do e-mailu tiež nezabudnú napísať názov poviedky (ak nie je priamo v texte poviedky), svoje meno alebo meno, pod ktorým si prajú, aby bola poviedka uverejnená. Odporúča sa autorom vynechať z textu grafické barličky, ako sú kurzíva či bold, pretože kto nedokáže osobu, čin či jav zvýrazniť jazykovými prostriedkami, tomu už finty s písmom veľmi nepomôžu.

  Podmienky súťaže Ohnivé pero

  Ohnivé pero je súťaž mikropoviedok v žánroch fantastiky, ktorú organizuje redakcia denníka Fandom.sk. Vyhlasuje sa dvakrát do roka, prebieha každoročne na jar a na jeseň. Vyhlásenie každého kola a jeho uzávierky sú priebežne aktualizované.


  Pravidlá súťaže:

  • súťaže sa môžu zúčastniť príspevky žánru sci-fi, fantasy, hororu s prvkami fantastiky alebo iných subžánrov fantastiky, téma je ľubovoľná,
  • súťaže sa môžu zúčastniť autori, ktorí už dovŕšili vek 16 rokov,
  • súťažné príspevky môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku,
  • rozsah poviedky je maximálne 7 500 znakov (s medzerami),
  • do súťaže prijímame len texty vo formátoch rtf, doc, docx,
  • pri písaní textu použite font Times New Roman veľkosti 12, jednoduché riadkovanie, na ukončenie odseku použite klávesu ENTER, nie „mäkký enter“ alebo medzerník,
  • do textu nevkladajte obrázky, tabuľky, špeciálne grafické znaky a nekreslite čiary. Pokiaľ chcete jednotlivé odseky výraznejšie oddeliť, na oddeľovací riadok umiestnite nejaký bežný znak na klávesnici, napríklad hviezdičku, pomlčku a pod.,
  • zaslaním poviedky do súťaže autor vyjadruje svoj súhlas s jej uverejnením na stránke www.fandom.sk, ako aj súhlas so zaradením poviedky do výberu poviedok či inej databázy, ktorú Fandom.sk vydá v budúcnosti, a na účely prezentácie www.fandom.sk a povedomia o literatúre v žánroch fantastiky, pričom na vyššie uvedené účely udeľuje stránke www.fandom.sk nevýhradnú, bezplatnú licenciu na použitie diela, jeho rozširovanie spôsobmi možnými v čase zaslania do súťaže na neurčitú dobu, s neobmedzenou územnou platnosťou, a tiež vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pri úkonoch súvisiacich so súťažou Ohnivé pero,
  • súťaž nemá pevne stanovenú uzávierku, poviedky je možné zasielať priebežne aj v priebehu daného kola súťaže, až do naplnenia kola poviedkami,
  • v prípade, že sa dané kolo poviedkami naplní (t. j. počet zaslaných poviedok presiahne kapacitu jedného kola), redakcia bezodkladne oznámi k danému dňu uzávierku. Poviedky, ktoré prídu po tomto dátume, bude možné zaradiť po dohode s autorom do nasledujúceho kola Ohnivého pera,
  • príspevky do ukončenia daného kola súťaže Ohnivé pero na stránke www.fandom.sk nesmú byť publikované inde časopisecky, knižne, na internete ani iným spôsobom, kde by k nim mala prístup široká verejnosť, ale autor môže zdieľať link svojej poviedky uverejnenej na www.fandom.sk na sociálnych sieťach alebo na svojom blogu,
  • jeden autor sa môže v jednom kole zúčastniť najviac troma poviedkami,
  • akonáhle autor zašle poviedku do súťaže, už ju nemôže požadovať spätne upravovať,
  • o víťazovi daného kola rozhodnú čitatelia v záverečnom hlasovaní na stránke www.fandom.sk,
  • právo na záverečné hlasovanie o víťazovi majú všetky poviedky, ktoré sa zúčastnia v súťaži,
  • autor víťaznej poviedky získava 40 eur a diplom, autori poviedok na 2. a 3. mieste získavajú okrem diplomu knihy od našich sponzorov – vydavateľstiev Ikar, Artis Omnis, Hydra, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, Fantom Print, OneHotBooks a e-shopu Audioteka.sk spravidla podľa vlastného výberu z ponuky,
  • v záverečnom hlasovaní o víťazovi bude aj z hlasujúcich vyžrebovaný výherca knihy, ktorú venuje redakcia denníka Fandom SK.

  Najnovšie aktuality o súťaži Ohnivé pero sa dozviete aj na facebookovskej stránke súťaže.

  Svoje poviedky zasielajte výhradne e-mailom na adresu alexandra.pavelkova@fandom.sk ako prílohu e-mailu. Akceptujeme len texty vo formátoch rtf, doc, docx. V predmete e-mailu uveďte: Ohnivé pero a v texte e-mailu uveďte svoje meno alebo meno, pod ktorým má byť poviedka uverejnená. Nezabudnite na názov poviedky, pokiaľ nie je uvedený priamo v poviedke. Ak pridáte nejakú vetičku o sebe, potešíte nás. Každý autor je spravidla do troch pracovných dní od zaslania poviedky informovaný administrátorom súťaže o tom, či jeho poviedka spĺňa podmienky, či je prijatá do súťaže, resp. je mu oznámený dátum predpokladaného uverejnenia poviedky. V prípade, že poviedka nespĺňa podmienky súťaže, aj tento fakt je autorovi oznámený do troch pracovných dní od zaslania poviedky.

   


   

 

Obálka slniečka september 2013