Zapojené školy 2018


Zoznam 19 gymnázií a stredných škôl, zapojených do CR 2018:

 

Pedagóg: Mgr. Martin Benikovský, PhD.

Gymnázium bilingválne
T. Ružičku 3
010 01 Žilina

 

Pedagóg: Mgr. Andrea Gumanová

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského
Škultétyho 10
040 01 Košice

 

Pedagóg: Mgr. Mária Bozová

Gymnázium Pezinok
Senecká 2
902 01 Pezinok

 

Pedagóg: Marianna Pavelková

Gymnázium J. Hollého
Na hlinách 7279/30
917 01 Trnava


 

Pedagóg: PhDr. Monika Bogyóová

Gymnázium Vráble
Školská 1232/26
952 80 Vráble

 

Pedagóg: PhDr. Margita Hološková

Gymnázium L. Novomeského Senica
Dlhá 1037/12
905 40 Senica

 

Pedagóg: Mgr. Marcela Kratkoczká

Gymnázium Grösslingová
Grösslingová 18
811 09 Bratislava

 

Pedagóg: Jana Komorová

Gymnázium L. Sáru
Ul. Ladislava Sáru č. 1
841 04 Bratislava

 

Pedagóg: Beáta Pecková

Gymnázium Jura Hronca
Spojená škola Novohradská 3
821 09 Bratislava

 

Pedagóg: Mgr. Anna Vančová

Gymnázium Metodova
Metodova 2
821 08 Bratislava

 

Pedagóg: Mgr. Ľubica Tóthová

Gymnázium A. Vrábla Levice
Mierová 5
934 03 Levice

 

Pedagóg: Mgr. Jozef Šujak

Gymnázium Považská Bystrica
Školská 234/8
017 01 Považská Bystrica

 

Pedagóg: Mgr. Miroslav Marko

Gymnázium M.M. Hodžu Liptovský Mikuláš
Hodžova 860/9
031 01 Liptovský Mikuláš

 

Pedagóg: Mgr. Miroslava Nitschová

Gymnázium Poprad
Kukučínova 4239/1
058 39 Poprad

 

Pedagóg: PhDr. Marta Verbovská

Stredná pedagogická škola Levoča
Bottova 15A
054 01 Levoča

 

Pedagóg: PaedDr. Soňa Lindušková

Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy Lučenec
Haličská cesta č. 9
984 03 Lučenec

 

Pedagóg: Mgr. Ľubica Fedorová

Gymnázium M.R.Štefánika Košice
Námestie L. Novomeského 4
042 24 Košice

 

Pedagógovia: Mgr. Laura Kladeková PhD.

Súkromná stredná umelecká škola filmová Košice
Petzvalova 2
040 11 Košice - Západ

 

Pedagóg: Mgr. Beáta Bujtárová

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave
Teplická 7, Skalická cesta 1
831 02 Bratislava

 

Obálka slniečka september 2013