Zapojené školy 2017


Do prvého ročníka ceny René v roku 2017 sa zapojilo 10 škôl:

 

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského

Škultétyho 10, 04001 Košice

 

Gymnázium v Pezinku

Senecká 2, 902 01 Pezinok

 

Gymnázium Jána Hollého v Trnave

Na hlinách 7279/30, Trnava 91701

 

Gymnázium vo Vrábľoch

Školská 26 , 952 80 Vráble

 

Gymnázium J. G. Tajovského

Tajovského 325/25, 974 09 Banská Bystrica

 

Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

 

Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1

841 04 Bratislava

 

Gymnázium Jura Hronca

Spojená škola Novohradská 3
821 09 Bratislava

 

GYMNÁZIUM, Metodova 2, Bratislava

 

Gymnázium bilingválne v Žiline

T. Ružičku 3, 010 01 Žilina

 

 

 

 

Obálka slniečka september 2013