Nominované knihy 2017


Odborná porota, ktorá rozhodovala aj o tituloch do hlavnej ceny Anasoft litera, vybrala týchto päť titulov, ktoré študenti čítali a vybrali z nich víťaznú knihu Barbora, boch & katarzia od Ivany Gibovej.

Romanticko-eklekticko-pankáčsky príbeh o tom, ako Barbora hľadá peknotu, počúva operné árie a chce zažiť katarziu, ako Barborina babka kŕmi vtáčiky, ako Sylvia žije v zdanlivej morálnej špine a má veľké srdiečko a bielu pečeň, ako sú tu aj iní ľudia a láska a ešte asi boch? 

Ivana Gibová: 1985, Prešov
Vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde sa ako doktorandka zaoberala súčasnou slovenskou prózou. Debutovala zbierkou poviedok Usadenina (2013). Jej novela Bordeline (2014) sa stala predlohou pre rovnomennú inscenáciu divadla Stoka. 

Ivana Hostová: 
Barbora, boch a katarzia Ivany Gibovej je strastiplná cesta zaproblémovanej a zaproblémovanejšej (dvoj)protagonistky za – za čím vlastne? Peknotou a šťastím a hviezdnym nebom? Za odpoveďami na najťažšie otázky? Ako žiť? Prečo žiť? Čo je dobro? Čo je zlo? Či hrdinka putovala cestami, čo vedú k odpovediam, posúďte sami.”

 

Kto sme? Kým sme sa stali? Kým by sme sa mohli stať? Kým sme boli a už nikdy nebudeme? Román Som Paula je diagnózou dnešnej doby. Rodinná dráma, neviditeľnými vláknami poprepájaná s celou spoločnosťou a samotným človekom. Nie sú tu nijaké klišé ani staromódne pózy. Iba čistý, presvedčivý, nekompromisný realizmus. 

Ondrej Štefánik: 1978, Bratislava
Vyštudoval kulturológiu a marketingovú komunikáciu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Už niekoľko rokov profesionálne pôsobí v reklame a je držiteľom mnohých ocenení za kreativitu. Debutoval v roku 2011 zbierkou poviedok Pštrosí muž o krotení Krakena, o láske, hneve, hlasoch v hlave, nevyspytateľných hračkách a o tme... O rok na to vydal román Bezprsté mesto, s ktorým bol nominovaný na cenu Anasoft litera. Pod názvom Ujjatlan város (2016) nedávno vyšiel v maďarskom preklade. 

Michal Habaj: 
Som Paula Ondreja Štefánika je neobyčajne presná kniha o našej súčasnosti a o nás. Ako porozumieť svetu, v ktorom žijeme a v ktorom sa rozkladá všetko to, po čom sme túžili? Vieme, môžeme a chceme (ešte či už) byť autentickí - k sebe samým i k tým druhým? Kým naozaj sme?”

 

Novela Rinaldova cesta je rozprávaním o pitoresknej púti mladého rómskeho chlapca za rodinným šťastím. Dobrodružný, vtipný, ale i citlivý Rinaldov príbeh, ktorého silnou devízou je jeho sociálno-kritický rozmer, je zároveň pútavou sondou do života rómskej komunity. 

Viťo Staviarsky: 1960, Prešov 
Vyštudoval filmovú priemyslovku v Čimeliciach, neskôr scenáristiku na pražskej FAMU. Robil kulisára, ošetrovateľa v Psychiatrickej liečebni Praha-Bohnice, ošetrovateľa na záchytke, výčapníka, predavača a scenáristu na voľnej nohe. V súčasnosti sa živí ako obchodník. Aj keď svoje prvé poviedky publikoval už koncom 80. rokov, knižne debutoval až v roku 2007 útlou novelou z rómskeho prostredia Kivader. Po nej nasledovali zbierka próz Záchytka (2009), román Kale topanky (2012), za ktorý získal cenu Anasoft litera, zbierka absurdných, čiernych grotesiek Človek príjemný (2014, ) a novela Rinaldova cesta (2015) o dobrodružnej púti mladého rómskeho chlapca za rodinným šťastím. Preklady jeho kníh vyšli v Poľsku, na Ukrajine a v Maďarsku, chystajú sa knižné vydania v Chorvátsku a v Slovinsku. 

Veronika Rácová: 
Rinaldova cesta Víťa Staviarskeho je empatická, nesentimentálna kniha o živote na sociálnej (no nielen) periférii. Je to príbeh o úsilí vymaniť sa z prostredia, v ktorom by sa málokto z nás chcel čo i len na chvíľu ocitnúť. Podobne hlavný hrdina, ktorý sa, verný svojmu menu, odhodlá na dobrodružné putovanie plné prekvapujúcich i humorných peripetií, na konci ktorého nemusí nájsť šťastie, postačí aj…”

 

Vo svojom prvom románe Silvester Lavrík opäť stavia na schopnosti rozprávať zaujímavý príbeh ako mozaiku skrytých súvislostí vedúcich k prekvapivým rozuzleniam. Živý, moderný a bohatý jazyk, zmysel pre vtipné strihy a vysoké tempo rozprávania robia z jeho písania reálne východisko pre príjemný plnokrvný čitateľský zážitok. 

Silvester Lavrík: 1964, Spišský Štiavnik 
Prozaik, dramatik, režisér, príležitostný publicista a výtvarník, pôvodne učiteľ slovenčiny a výtvarnej výchovy. Pracoval ako učiteľ, kreatívny riaditeľ v reklamnej agentúre, bol tiež umeleckým šéfom Mestského divadla v Zlíne alebo riaditeľom Rádia Devín. Debutoval zbierkou poviedok Allegro barbaro (2002), po ktorej nasledovali ďalšie prozaické knihy Zlodeji (2005) a Perokresba (2006), monodráma Villa Lola (2004), romány Zu (2011), Naivné modlitby (2013) a Nedeľné šachy s Tisom (2016). Napísal viac ako 20 divadelných hier. V roku 2007 mu knižne vyšla zbierka piatich drám pod názvom Hry. Žije a pracuje striedavo v Bratislave a v Bánovciach nad Bebravou. 

Ján Gavura: 
Nedeľné šachy s Tisom je kniha, v ktorej sa na jednu z ústredných osôb slovenskej minulosti hľadí z bezprostrednej blízkosti. Pochopíme niečo z motivácií slovenského prezidenta? Odsúdime ho? Odpustíme mu? To si môžeme dovoliť, len keď budeme vedieť viac.”

 

Táto kniha vznikla zvláštnym spôsobom. Po vydaní mysteriózneho trileru Strach sa autorovi ozval človek, ktorý mu vyrozprával naozaj desivý príbeh. Jozef Karika jeho rozprávanie zaznamenal, mnohé tvrdenia overil, doplnil o vlastné zistenia a spracoval do knihy Trhlina. Na jej stránkach rozmotáva tajomný až hrôzostrašný prípad. Zároveň poodhaľuje jednu z najväčších záhad Slovenska – nevysvetliteľné miznutie ľudí v pohorí Tribeč. 

Jozef Karika: 1980, Ružomberok 
Vyštudoval históriu a filozofiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pracoval ako historik-kurátor v Liptovskom múzeu, redaktor v televízii, ale aj ako hovorca a vedúci oddelenia cestovného ruchu a marketingu na Mestskom úrade v Ružomberku. Je autorom prozaických kníh Mágia peňazí (2007), K.P.M.P.Z. (2007), V tieni mafie (2010),  V tieni mafie 2.: Čas dravcov (2011), Nepriateľ štátu (2011),  Na smrť (2012), Na smrť 2.: Bez milosti (2013), Strach (2014),  Tma (2015), Čierna hra: Vláda mafie (2015) a Trhlina (2016). Britsko-americké vydavateľstvo Immanion Press mu vydalo knihu esejí Liber 767 vel Boeingus 2009), určenú pre americký a anglický trh. V Čechách publikoval knihy Slovanská magie (2003), Zóny stínu (2005), Magie peněz (2008), Brány meonu (2009), KPMPZ/CZ (2011), Černá hra (2016) a Strach (2016). 

Pavel Matejovič: 
„Viacerí literárni kritici a kultúrni publicisti ocenili výber Trhliny do finálovej desiatky už len preto, že je to typická ´žánrovka´, ktorá priniesla akési oživenie na literárnej scéne a zároveň legitimizovala aj typ literatúry tzv. špeciálnych funkcií. Karikova kniha má však aj iné literárne ambície, o čom dom sa presvedčil, keď som si prečítal aj iné jeho prózy. Trhlina v mnohom vypovedá aj o súčasnom svete, o našich fóbiách, strachoch, paranojach. V skutočnosti sa však nebojíme nejakých zombíkov, ale skôr démonov, ktorí sú v nás. Karikova próza sa aj dobre číta, preto môže osloviť mladšiu generáciu, ktorá rada hľadá v literatúre príbeh a dynamický dej."

 

Obálka slniečka september 2013