Cena René Anasoft litera gymnazistov


Literárna cena René má podporovať čítanie mladých, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s hodnotnou súčasnou slovenskou literatúrou. Udeľujú ju študenti vybraných stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum Anasoft litera. Ocenenie vzniklo v roku 2017.

V prvej fáze študenti prečítajú finálovú päticu kníh, ktoré im odporučí porota aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené v desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov.

Študenti vybraných stredných škôl majú na prečítanie piatich finálových kníh niekoľko týždňov, potom diskutujú o nominovaných knihách a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka.

Každá škola za svojho laureáta hlasuje do konca novembra. Každý žiak má jeden hlas a titul s najväčším počtom hlasov je víťazom prvého kola, ktorého škola nominuje do druhého kola.

V druhom kole jeden študent ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií a stredných škôl o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí určia hlasovaním laureáta alebo laureátku ceny René – Anasoft litera gymnazistov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje počet študentov, ktorí sa v jednotlivých školách do projektu zapojili.

Absolútny laureát alebo absolútna laureátka ceny René je vyhlasovaný/á spravidla počas podujatia Dni slovenskej literatúry, ktoré sa v Bratislave koná na konci kalendárneho roka ako súčasť festivalu Autoriáda.

Web: http://www.renecena.sk/

Facebook: https://www.facebook.com/cenaRene/

Instagram: https://www.instagram.com/rene_gymnazistov/

 

 

Obálka slniečka september 2013