Literárnokritické hodnotenie za r. 2017


Literárnokritické hodnotenie sumarizuje pohľady na pôvodnú slovenskú literatúru pre deti a mládež, literárnu vedu, literatúru faktu a na prózu a poéziu, ktorá vyšla roku 2016.
 
Celé číslo s hodnotením roka 2017 vo formáte PDF 

Karol Csiba: Na margo jedného literárneho roku
(Slovenská nedebutová próza 2017)

Tamara Janecová: Hovoriť veľa, povedať málo
(Slovenská debutová próza 2017)

Matúš Mikšík: Ge-ne-ruj-ten-text-!
(Slovenská nedebutová poézia 2017)

Ján Gavura: Od kroku pre človeka ku kroku pre ľudstvo
(Slovenské básnické debuty 2017)

Juraj Búry: Slovenské fantázie
(Slovenská fantastika 2017)

Timotea Vráblová: Na cestách-necestách sa knižky strácajú, iné objavujú a k niektorým sa oplatí vracať
(Slovenská literatúra pre deti a mládež 2017)

Jana Kičura Sokolová: V zrkadle výročí
(Slovenská literatúra faktu 2017)

Mária Klapáková: Bohu dušu a mne... granty!
(Slovenská literárna veda 2017)

 

Obálka slniečka september 2013