Literárnokritické hodnotenie za r. 2016


Literárnokritické hodnotenie sumarizuje pohľady na pôvodnú slovenskú literatúru pre deti a mládež, literárnu vedu, literatúru faktu a na prózu a poéziu, ktorá vyšla roku 2016.
 
Celé hodnotenie roka 2016 vo formáte PDF 

Karol Csiba: Čítanie do tanca aj do plaču
(Slovenská nedebutová próza 2016)

Jaroslava Šaková: Čo začať, ale pokračovať!
(Slovenská debutová próza 2016)

Ján Gavura: Poézia a CIA: konvencia, invencia, absencia
(Slovenská nedebutová poézia 2016)

Matúš Mikšík: Niekoľko hopov, viac tropov
(Slovenské básnické debuty 2016)

Juraj Búry: Slovákov sprievodca fantastickými svetmi
(Slovenská fantastika 2016)

Timotea Vráblová: Časy posledných literárnych mohykánov? Alebo?
(Slovenská literatúra pre deti a mládež 2016)

Jana Kičura Sokolová: Keď sa fakt s krásou (ne)snúbi
(Slovenská literatúra faktu 2016)

Mária Klapáková: Sekundárna literatúra pre každého?
(Slovenská literárna veda 2016)

 

Obálka slniečka september 2013