Literárnokritické hodnotenie za r. 2015


Literárnokritické hodnotenie sumarizuje pohľady na pôvodnú slovenskú literatúru pre deti a mládež, literárnu vedu, literatúru faktu a na prózu a poéziu, ktorá vyšla roku 2015.
 
Celé hodnotenie roka 2015 vo formáte PDF 

Ján Gavura: Niveau stable – hladina básnickej invencie ustálená
(Slovenská nedebutová poézia 2015)

Martin Chudík: Poetické identity 
(Slovenské básnické debuty 2015)

Karol Csiba: Slovenské prózy z roku 2015
(Niekoľko jednoduchých úvah o súčasnom literárnom uvažovaní)

Jaroslava Šaková: Vytlačiť, vydať... alebo zahodiť
(Slovenská debutová próza 2015)

-red-: Pukaňce Slovenskje
(Slovenská populárna próza 2015)

Timotea Vráblová: Umieranie na best-SELL-ery
(Slovenská literatúra pre deti a mládež 2015)

Ivan Szabó: Karavána ide ďalej
(Slovenská literatúra faktu 2015)

Mária Klapáková: Veda na rozhraní?
(Slovenská literárna veda 2015)

 

Obálka slniečka september 2013