Cena a esej Jána Johanidesa 2018


 

Obálka slniečka september 2013