Poskytnuté dotácie - jún 2017


 

Vydavateľstvá, ktorým bola na vydanie titulov

slovenských autoriek a autorov

v preklade do cudzích jazykov udelená dotácia

Komisie SLOLIA, LIC, dňa 05. 06. 2017:

 

 

Le Ver á soie, Virginie Symaniec éditrice, Paríž, Francúzsko

Erik Groch: Tuláčik a Klára – Le Petit Vagabond et Clara

Preklad: Diana Jamborová Lemay

Výška dotácie: 1.700,- €

 

Editions Intervalles, Paríž, Francúzsko

Uršuľa Kovalyk: Žena zo sekáča – Femme de seconde main

Preklad: Nicolas Guy

Výška dotácie: 3.000,- €Barbara Fiore Editora S. L., Albolote, Španielsko

Marek Vadas: Útek - ¡Huye!

Preklad: Alejandro Hermida de Blas

Výška dotácie: 1.900,- €Institutia Privată Editura ARC, Chisinău, Moldavsko

Antológia súčasnej slovenskej prózy – Antologie de proză scurtă slovacă contemporană (Autori: Pavel Vilikovský, Dušan Dušek, Dušan Mitana, Víťo Staviarsky, Silvester Lavrík, Pavol Rankov, Balla, Márius Kopcsay, Tomáš Horváth, Marek Vadas, Peter Krištúfek, Jana Beňová, Michal Hvorecký, Ivana Dobrakovová, Ján Púček)

Preklad: Helliana Ianculescu

Výška dotácie: 2.255,- €Mass Information Communications „MIC“ Ltd., Moskva, Rusko

Ján Zambor: Poézia - "Чем я приближусъ к тебе"

Preklad: Natalia Shvedova

Výška dotácie: 1.700,- €Hrvatsko filološko društvo, Záhreb, Chorvátsko

Antológia Od Tatier k moru volá moja túha – S Tatra zove more moja čežnja (Autori: Ján Hollý, Ján Kollár, Karol Kuzmány, Samo Chalupka, Samo Tomášik, Ľudovít Štúr, Andrej Sládkovič, Janko Matúška, Janko Kráľ, Viliam Pauliny-Tóth, Ján Botto, Peter Bella-Horal, Svetozár Hurban-Vajanský, Pavol Ország Hviezdoslav, Tichomír Milkin, Janko Jesenský, Ivan Krasko, Vladimír Roy, Martin Rázus)

Preklad: Dubravka Dorotić Sesar

Výška dotácie: 1.900,- €Vydavateľstvo Haini, Sofia, Bulharsko

Tomáš Janovic: Zažmúr očká, Dínom-dánom – Zatvori očičky. Stichove za deca. Če i prikazky

Preklad: Dimitar Stefanov

Výška dotácie: 1.500,- €Format Verlagsgruppe, Gera, Nemecko

Ivona Kollárová: Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Typografické médium v jozefínskej dobe – Freier Verleger, denkender Leser. Das typografisches Medium in jozephinscher Zeit im Kontext des slowakisch-oberungarländischen Umfeldes

Preklad: Peter Zigman

Výška dotácie: 2.800,- €Bona Fide, Praha, Česká republika

Jozef Leikert: Osmičky galaxie - Osmičky galaxie

Preklad: Bedřich Stehno

Výška dotácie: 1.000,- €Novela bohemica, Praha-Kunratice, Česká republika

Dušan Šimko: Mramor a granit – Mramor a granit

Preklad: Ľubomír Machala

Výška dotácie: 1.700,- €Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov, Poľsko

Dagmar Inštitorisová: Labyrinty divadelníka a literáta Karola Horáka – Labyrint teatrologa i literata Karola Horáka

Preklad: Tatiana Wojciechowska

Výška dotácie: 1.800,- €Wydawnictwo Wolno, Lusowo, Poľsko

Peter Milčák: Brum – Bracia krwi

Preklad: Bohdan Zadura

Výška dotácie: 1.000,- €Izdavačka kuća Prometej, Nový Sad, Srbsko

Rút Lichnerová: Hostina - Gozba

Preklad: Martin Prebudila

Výška dotácie: 2.000,- €

 

Obálka slniečka september 2013