Bologna children book fair 2017


(03. 04. 2017)
 •  

  Slovenskí vydavatelia sa aj tento rok v čase od 3. do 6. apríla prezentovali na stánku Literárneho informačného centra na pôde Medzinárodného veľtrhu detskej knihy v Bologni.

  Čestným hosťom 54.ročníka veľtrhu bolo Katalánsko a Baleárske ostrovy. Čestné hosťovanie zorganizoval Inštitút Ramon Llull.

  Stánok sa nachádzal tradične v pavilóne 29 s rozlohou 32 m2 a tentokrát v ňom bolo vystavených vyše 300 titulov z produkcie 38 slovenských vydavateľstiev.

  V tomto roku bol stánok inovovaný v duchu nových políc, tiež kvalitného LED osvetlenia.

  Stal sa centrom mnohých tvorivých stretnutí s autormi a vydavateľmi, bol hojne navštevovaný odborníkmi, umelcami, vydavateľskými profesionálmi i laickými priaznivcami slovenskej detskej literatúry a ilustrácie.

  Stánok už tradične poctil svojou návštevou medzinárodne uznávaný odborník na detskú literatúru taliansky profesor Livio Sossi a slovenská ilustrátorka žijúca vo Florencii Maja Dusíková, zástupcovia zahraničných knižných veľtrhov (London Book Fair, Thessaloniki Book Fair, Frankfurter Buchmesse)

  4. 4. sa uskutočnil v pobočke Bolonskej univerzite vo Forli na Katedre slovakistiky seminár pre mladých prekladateľov s autorom Marekom Vadasom, s riaditeľkou LIC Miroslavou Vallovou a redaktorkou časopisu Slniečko Ľubicou Kepštovou. Seminár na pôde katedry pripravila lektorka slovenského jazyka p.Veronika Svoradová .

  5. 4. LIC pripravilo dva tvorivé workshopy v podaní talianskeho herca Fulvia Ianeo s deťmi partnerskej školy v Bologni so spisovateľom s autorom Marekom Vadasom a ilustrátorkou Danielou Olejníkovou. V tento deň sme zorganizovali na pôde národného stánku malé pohostenie.

  Účasť na bolonskom veľtrhu hodnotíme ako veľmi úspešnú.

  Zástupcovia vydavateľstiev, ktorí sa zúčastnili veľtrhu sa vyjadrovali veľmi pochvalne o  riešení slovenského stánku, organizačnom a odbornom zabezpečení. Účelná bola i pomoc pri obchodných rokovaniach, uskutočnili sa mnohé rokovania v súvislosti s možnými vydaniami pôvodnej slovenskej literatúry v talianskom teritóriu.

   

 

Obálka slniečka september 2013