Medzinárodný knižný veľtrh v Thessalonikách 2017


(15. 05. 2017)
  •  

    V dňoch 11. – 15. 5. sa v Thessalonikách konal už 14. ročník Medzinárodného knižného veľtrhu Thessaloniki Book Fair. Na ploche 10.000 m2 sa vo výstavnom komplexe Helexpo predstavilo vyše 400 vystavovateľov z Grécka aj z 20 krajín z celého sveta. Počas veľtrhu sa uskutočnilo 400 podujatí, na ktorých vystúpilo 250 spisovateľov z Grécka aj zo zahraničia. V tomto roku boli hlavnými témami Nikos Kazantzakis a jeho tvorba, spojenie starých kultúr Grécka a Číny a súčasné vzťahy týchto dvoch krajín, ale aj 100 rokov od Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. Týmto, ako aj ďalším zaujímavým témam, ako napríklad významu a poslaniu knižníc, prekladaniu v súvislosti s novými technológiami, sociologicko-kultúrnym otázkam či problémom utečencov, boli venované programy viacerých diskusných fór, aj výstavy a autorské vystúpenia. Literárne informačné centrum pripravilo národnú expozíciu Slovenskej republiky aj vďaka bezplatnej ponuke stánku a vybavenia zo strany gréckeho organizátora. V našom národnom stánku s rozlohou 9 m2 vystavovalo svoje nové knižné tituly 14 slovenských vydavateľstiev. Vyše 70 knižných titulov z oblasti literárnej vedy, filozofie, histórie, divadla, pôvodnej slovenskej tvorby, detských kníh a publikácií o krajine pútalo pozornosť odbornej aj laickej verejnosti. V piatok 12. 5. sa v sále Nikosa Kazantzakisa konalo podujatie pod názvom Dedičstvo Cyrila a Metoda. Staroslovienčina, jej význam aj ako liturgického jazyka. S odbornou prednáškou v gréčtine vystúpil pán veľvyslanec SR v Grécku Peter Michalko. Vývin slovenčiny ako spisovného jazyka v krátkosti načrtla Daniela Humajová. Prezentáciu moderoval honorárny konzul SR v Thessalonikách Konstantinos Mavridis. Veľtrh v Thessalonikách je významným kultúrnym podujatím, kde sa stretávajú každoročne literatúry a kultúry celej Európy, Balkánu, Stredomoria aj Blízkeho východu, aj vystavovatelia z celého sveta. Účasť Slovenska na MKV v Thessalonikách je dôležitou súčasťou propagácie našej literatúry v juhoeurópskom priestore, kde je živý záujem o knihy a diskusie o literatúre a kultúre. Knižný veľtrh bol veľmi pripravený, na vysokej profesionálnej úrovni, a bol hojne navštevovaný odborníkmi aj čitateľskou verejnosťou. Samozrejme, ako každý rok, aj tento raz bol vstup na veľtrh a všetky podujatia voľný.

      

Obálka slniečka september 2013