Výsledky súťaže Esej Jána Johanidesa 2017


 

V Mestskom kultúrnom stredisku, SNP 16 v Šali budú v stredu (26. apríla) dopoludnia slávnostne vyhlásení ocenení stredoškoláci, ktorí sa zapojili svojou prácou do súťaže Esej Jána Johanidesa. V siedmom ročníku si študenti mohli vybrať z troch myšlienok Jána Johanidesa:

  1. Každý je aspoň raz vinníkom.

(pomôcka: Obdoba tejto myšlienky má novozákonný obsah: kto je bez viny, nech prvý hodí kameň. Johanides upozorňuje na to, že nikto z ľudí nie je absolútne nevinný.)

  1. Vtom sa ukazovákom, nevedomky, zľahka dotkol akéhosi polozmrazeného kúska mäsa na mäsiarskom pulte, a zároveň znovu videl, ako vykladal tých mŕtvych z vagónov. Pocítil Mauthausen cez brušká prstov.

(pomôcka: Mauthausen bol koncentračný tábor v Hornom Rakúsku (postavený roku 1940), neďaleko Linzu. Svoj román Slony v Mauthausene Johanides venoval Karolovi Stráňaiovi, ktorý ako jediný z otcovej rodiny prežil Mauthausen a svoju skúsenosť mu vyrozprával.)


  1. Zaujímajú ma príčiny, ktoré spôsobujú premenu citov na pocity.

(pomôcka: Mnohí sme sa stretli s tým, ako sa hlboký cit, priateľstvo či iný medziľudský vzťah môžu zmeniť na rutinu, keď už si nemáme čo povedať. Johanidesa zaujíma ten zlom.)


Zo 43 autorov esejí boli ocení:

Ceny

1.cena: Gabriela Lenická (Gymnázium Golianova Nitra)

2.cena: Jonáš Sudakov (Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce)

3.cena: Natália Winterová (Stredná odborná škola Šaľa)


Prémie (v abecednom poradí)

Bohuš Kašpárek (SOŠ Levice)

Monika Kubričanová (Gymnázium Topoľčany)

Kristína Kulacsová (Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa)

Miriam Sádovská (Gymnázium Vráble)


Čestné uznania (v abecednom poradí)

Diana Filová (Gymnázium Topoľčany)

Miroslav Holý (Gymnázium Nitra)

Timea Kolárovská (Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa)

Hana Pastoreková (SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky)


So svojimi zážitkami z návštevy Bologne sa s účastníkmi podelí vlaňajší víťaz Eseje Jána Johanidesa Jonáš Sudakov.

 

 

Obálka slniečka september 2013