Esej Jána Johanidesa – 7. ročník


 

Súťaž Esej Jána Johanidesa vypisujú: Literárne informačné centrum v Bratislave, Mesto Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali. Spoluvypisovateľmi sú Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Záhorská knižnica v Senici, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Malokarpatská knižnica v Pezinku.


Súťaž sa vyhlasuje dňa 15. decembra 2016. Termín uzávierky: 10. marec 2017. Na súťaži sa môže zúčastniť každý stredoškolák Nitrianskeho samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja. Príspevky vyhodnotí porota zložená zo spisovateľov a odborných pracovníkov Literárneho informačného centra v Bratislave. Výsledky súťaže budú vyhlásené 26. apríla (streda) 2017 v kongresovej sieni Mestského úradu v Šali. Slávnostné odovzdávanie cien bude spojené s hodnotením ocenených prác.


Rozsah eseje je maximálne 3 normostrany, t. j. maximálne 5200 znakov vrátane medzier.

Mottami na napísanie esejí sú každoročne iné tri myšlienky Jána Johanidesa, z ktorých si každý zúčastnený vyberie jednu podľa vlastného uváženia.

Výsledky súťaže budú zverejnené na internetových stránkach vypisovateľov a spoluvypisovateľov súťaže, prípadne v školských časopisoch.


Tri myšlienky Jána Johanidesa pre Esej Jána Johanidesa 2017:


  1. Každý je aspoň raz vinníkom.

(pomôcka: Obdoba tejto myšlienky má novozákonný obsah: kto je bez viny, nech prvý hodí kameň. Johanides upozorňuje na to, že nikto z ľudí nie je absolútne nevinný.)

  1. Vtom sa ukazovákom, nevedomky, zľahka dotkol akéhosi polozmrazeného kúska mäsa na mäsiarskom pulte, a zároveň znovu videl, ako vykladal tých mŕtvych z vagónov. Pocítil Mauthausen cez brušká prstov.

(pomôcka: Mauthausen bol koncentračný tábor v Hornom Rakúsku (postavený roku 1940), neďaleko Linzu. Svoj román Slony v Mauthausene Johanides venoval Karolovi Stráňaiovi, ktorý ako jediný z otcovej rodiny prežil Mauthausen a svoju skúsenosť mu vyrozprával.)


  1. Zaujímajú ma príčiny, ktoré spôsobujú premenu citov na pocity.

(pomôcka: Mnohí sme sa stretli s tým, ako sa hlboký cit, priateľstvo či iný medziľudský vzťah môžu zmeniť na rutinu, keď už si nemáme čo povedať. Johanidesa zaujíma ten zlom.)


Súťažné práce treba zaslať do 10. marca 2017 v elektronickej podobe na adresu:

Každá esej musí byť označená nasledovne: Meno a priezvisko súťažiaceho, názov eseje, motto myšlienky Jána Johanidesa, ktorou bola inšpirovaná, vek a názov školy, vrátane adresy.


Metodická poznámka k eseji ako žánru: Esej nevymedzujeme striktne ako „žáner náučnej literatúry či úvahu, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika“ (Wikipédia), ale ako slobodný literárny priestor na vyjadrenie vlastného názoru, postoja či osobnej skúsenosti k myšlienke Jána Johanidesa, ktorá píšuceho oslovuje.


Kontaktné adresy organizátorov:

, ,

 

Obálka slniečka september 2013